Predatorkort Tynset Utmarksråd

Jakt på predatorer i Tynset Utmarksråd sitt området. Skuddpremier betales ut årlig etter jaktslutt.

Arter

  • Rødrev
  • Grevling
  • Røyskatt
  • Mår

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Kontakt oss

Tynset Utmarksråd

906 67 974

post@jakt-fiske-fritid.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Kortet gjelder for alle arter som det er åpnet jakt på innenfor gjeldene lovverk.

Mer detaljert beskrivelse

Kortet gjelder for områdene: Fåset/Fådal grunneierlag, Brekka/Ripan grunneierlag (ikke jakt på store rovdyr), Tylldalen grunneierlag,
Aumdalen Hamne og grunneierlag, Brydalen Utmarkslag, Tynset Østre grunneierlag, Grønnfjellia/Havern Utmarkslag,
Tynset vestre grunneierlag, Lonåsen Utmarkslag, Magnildalen Utmarkslag, Fosslia Jaktfelt, Slettåsen/Nyvangdalen Utmarkslag,
Kroklia utmarkslag og Stubsjøen utmarkslag.


Kortet gjelder ikke for områdene: Fådalen jaktfelt, Nytrøa grunneierlag, Sørsjøen Utmarkslag, Storrøsten  Utmarksforvaltning,
Nordre Spekedalen Sameie og Sparsjøvollen jaktvald (Sparsjøvollen tillater jakt på store rovdyr).

 

Skuddpremie(Priser 2017, 2018 priser blir vedtatt på årsmøte 2018):
Rev    =  500,-
Ravn = 200,-
Kråke= 100,-
Grevling = 300,-
Mår = 500,-
Røyskatt= 200,-
Mink = 400,-
Skuddpremie betales ut etter innlevering 1 gang årlig, INNLEVERING tirsdag 17.04.2018 mellom kl 0800 og 1600.

Jaktregler

Dette kortet gir rett til jakt på rovvilt/predatorer (Spurvefugler,rovdyr,Fiskemåke, gråmåke og Svartbak) innenfor gjeldene jakttider, lover og regler i områder som er medlem i Tynset Utmarksråd. 
Jakt må utøves i henhold nasjonale lisens- og jaktregler.

Dersom det har blitt gjort endringer på jaktbare arter, er det jegeren selv som selvsagt er ansvarlig for at det jaktes etter gjeldene regelverk.

Grunnet elgjakta fra 25/9-1/10 må du kontakte det enkelte grunneierlaget for å jakte i denne perioden. Dette pga mye folk i terrengene.

Kortet gjelder for områdene: Fåset/Fådal grunneierlag, Brekka/Ripan grunneierlag (ikke jakt på store rovdyr), Tylldalen grunneierlag, Aumdalen Hamne og grunneierlag, Brydalen Utmarkslag, Tynset Østre grunneierlag, Grønnfjellia/Havern Utmarkslag, Tynset vestre grunneierlag, Lonåsen Utmarkslag, Magnildalen Utmarkslag, Fosslia Jaktfelt, Slettåsen/Nyvangdalen Utmarkslag, Kroklia utmarkslag og Stubsjøen utmarkslag

Kortet gjelder ikke for områdene: Fådalen jaktfelt, Nytrøa grunneierlag, Sørsjøen Utmarkslag, Storrøsten  Utmarksforvaltning, Nordre Spekedalen Sameie og Sparsjøvollen jaktvald (Sparsjøvollen tillater jakt på store rovdyr).

Kortpris: Kortet er gratis, men kortselskapet tar ca. 50,- i gebyrer og avgifter pr kort.

Kortet gjelder for alle arter som det er åpnet jakt på innenfor gjeldene lovverk. Det forutsettes at jegere har alle nødvendige papirer i orden, samt lisenser på de artene det gjelder. Kontroll kan forekomme.

Tynset Utmarksråd har  «skuddpremie» på Rev, Ravn, Kråke, Grevling, Mår, Røyskatt og Mink. Det er innlevering 1 gang årlig, kontakt post@jakt-fiske-fritid.no dersom du har spørsmål til ordningen.

Jegere må selv holde seg oppdatert på grenser, og vi ber om at det tas hensyn til at det kan være andre jegere i terrenget.