Harejakt Magnildalen Tynset

Magnildalen er generelt kjent for å være ett område med mye Hare.

Arter

  • Hare

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


02.05.2020 kl. 09:00

Kontakt oss

Magnildalen Utmarkslag

90794570

jarne.s@hotmail.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Beskrivelse av området:
Feltet består av enkelte setervoller, noe inngjerdet dyrket mark og store områder med fjellbjørkeskog, myr og noe fjell. Grei adkomstmulighet inn til terrenget, men store deler av terrenget er uten veiforbindelse. (Se kart) Hele området er på 46 000 dekar.

Bestandstetthet:
Varierende, men generelt kjent for å være ett område med mye Hare.
Området er med i predatorordning, og det skytes mye rev i naboområdene.

 

Det kan være andre jegere i terrenget (Det jaktes fugl og storvilt i området).
Pr i dag ikke stasjonær ulv i området.
Veiene brøytes ikke ved snøfall.

Jaktregler

Jegers ansvar:
- Det er jeger sitt ansvar å påse at en utøver jakten innenfor riktig terreng.
- Jaktkortet er ikke gyldig uten at betalt jegeravgift kan dokumenteres.
- Jeger plikter til enhver tid å følge de forskrifter og lover som gjelder i forbindelse med utøvelse av jakten.
- Jeger plikter å levere fangstoppgave uavhengig av fangstresultat. (også om  fangst er uteblitt)
- Jegere som ikke leverer inn fangstoppgve vil bli utestengt.