Skogsfugljakt på feltet Vangsåsen i Vingelen, Nord - Østerdalen

Jakt på skogsfugl i Vingelen på feltet Vangsåsen / Åsen. Spennende skogsfugljakt i et attraktivt område.

Arter

  • Røy
  • Tiur
  • Orrfugl

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


03.06.2019 kl. 09:00

Om oss

Vingelen Utmarkslag er en av hovedorganisasjonene for grunneierne i Vingelen.

Utmarkslagets ansvarsområde er det som er under tregrensa; skog, veier, elgjakt, skogsfugljakt, rådyrjakt etc.

Kontakt oss

Vingelen Utmarkslag

Tlf 47921187

jakt@vingelen.com

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Baglimit 2 fugler pr dag

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Beskrivelse av området:
Varierende terreng med furu og bjørk, med innslag av gran i noen av terrengene. Det selges et begrenset antall kort pr. døgn.

Bestandstetthet:
God bestand

Størrelse:
Ca 50 000 dekar

Det kan være andre jegere i terrenget
Terrengene framstår som ulvfrie.
Alle jegere er forpliktet til å levere fangstrapport.

 

For mere info. se vingelen.com

Jaktregler

Jaktkortet gir rett til å jakte på røy, tiur, orrhane og orrhøne. Inntil 2 fugler pr. jaktdag. 

Jakt med hund er lov.

Beitedyr ferdes fritt i området i store deler av september, beiting på innmark kan fortsette ut i oktober. 

 

Jegers ansvar:
- Det er jeger sitt ansvar å påse at en utøver jakten innenfor riktig terreng.
- Jaktkortet er ikke gyldig uten at betalt jegeravgift kan dokumenteres.
- Jeger plikter til enhver tid å følge de forskrifter og lover som gjelder i forbindelse med utøvelse av jakten.
- Jeger plikter å levere fangstoppgave uavhengig av fangstresultat. (også om fangst er uteblitt)
- Jegere som ikke leverer inn fangstoppgave vil bli utestengt.

NB! Veiene brøytes ikke ved snøfall.

Naturoppsyn utfører kontrolloppgaver.

Andre aktuelle tilbud