Rypejakt Kvikne Fjellstyre

Jaktkort for småvilt innen Kvikne Østre Statsallmenning.

Arter

  • Lirype
  • Fjellrype
  • Tiur
  • Orrfugl
  • Hare
  • Rødrev
  • And
  • Spurvefugler

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


15.03.2021 kl. 09:00

01.04.2021 kl. 23:59

Om oss

Kvikne fjellstyre forvalter Kvikne Østre Statsallmenning (KØS) etter retningslinjer gitt av Miljødirektoratet og etter Fjellova.

Kontakt oss

Kvikne Fjellstyre

99274943

kvikne@fjellstyrene.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Se tilsendt skriv etter taksering.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Jaktregler

Jegere skal kunne dokumentere at hunder som benyttes i begrenset periode (10.-24.september) er ”sauerein”. 

Jegeravgiften må være registrert betalt før jaktkort kan kjøpes.  

Jegere med jaktkort for småvilt, kan felle smårovvilt på samme kortet. Ved jakt på smårovvilt etter at småviltjaktkortet er utløpt skal smårovviltkort løses.

 

Vi oppfordrer til beskatning av smårovvilt under jakten og viser til skuddpremieordninga som gjelder for Kvikne. For mer informasjon om dette, se Kvikne utmarksråd sin hjemmeside.

 

Jeger plikter å ha med jaktkort og gyldig legitimasjon sammen med øvrige nødvendige dokumenter under jakt.

 

Jeger plikter å gjøre seg kjent med og akseptere eventuelle kvoter som er gitt til enhver tid. Kortinnehaveren plikter på oppfordring å vise frem fangsten for Fjelloppsynene.