Rypejakt Kvikne Fjellstyre

Jaktkort for småvilt innen Kvikne Østre Statsallmenning.

Arter

 • Lirype
 • Fjellrype
 • Tiur
 • Orrfugl
 • Hare
 • Rødrev
 • And
 • Spurvefugler

Beliggenhet

Viktige datoer


01.03.2024 kl. 09:00

01.04.2024 kl. 23:59

Kontakt selger

Kvikne Fjellstyre

99274943

kvikne@fjellstyrene.no

Kjøp/søk kort her

Om selger

Kvikne fjellstyre forvalter Kvikne Østre Statsallmenning (KØS) etter retningslinjer gitt av Miljødirektoratet og etter Fjellova.

Jaktkvoter

Se tilsendt skriv etter taksering.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Vilkår ved søknad på jakt hos Kvikne fjellstyre

Ved søknad godtar du:

 1. Ved å søke på jakt hos Kvikne fjellstyre godtar du at ditt navn, adresse, postnummer, poststed og tildelt tilbud kan bli offentliggjort. Dette gjelder også eventuelle jaktlagsmedlemmer
 2. Søknaden er bindende og kan ikke endres etter at søknadsfristen har gått ut.
 3. Ved å søke på jakt plikter du å sette deg inn i bestemmelser for søknad, trekning og søkekriterier for Kvikne fjellstyre.
 4. Vi forbeholder oss retten til å slette søknader uten forvarsel hvor en eller flere jegere går igjen på flere søknader.

Jaktregler

Jegere skal kunne dokumentere at hunder som benyttes i begrenset periode (10.-24.september) er ”sauerein”. 

Jegeravgiften må være registrert betalt før jaktkort kan kjøpes.  

Jegere med jaktkort for småvilt, kan felle smårovvilt på samme kortet. Ved jakt på smårovvilt etter at småviltjaktkortet er utløpt skal smårovviltkort løses.

 

Vi oppfordrer til beskatning av smårovvilt under jakten og viser til skuddpremieordninga som gjelder for Kvikne. For mer informasjon om dette, se Kvikne utmarksråd sin hjemmeside.

 

Jeger plikter å ha med jaktkort og gyldig legitimasjon sammen med øvrige nødvendige dokumenter under jakt.

 

Jeger plikter å gjøre seg kjent med og akseptere eventuelle kvoter som er gitt til enhver tid. Kortinnehaveren plikter på oppfordring å vise frem fangsten for Fjelloppsynene.