Rådyrjakt Mostadmarka - Malvik

Rådyrjakt på 8 terreng i Mostadmarka.

Arter

  • Rådyr

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


30.05.2022 kl. 09:00

Om oss

AS Meraker Brug er en stor eiendom i Midt-Norge med totalt 1,3 milloner daa skog og utmark i Stjørdal, Malvik og Meråker kommune.

Selskapet har lang historie og driver idag hovedsaklig med skogsdrift, utmarksnæring og eiendomsutvikling i form av hyttefelt, næringsarealer mm.

Kontakt oss

AS Meraker Brug

Jakob Haugen

+47 74814900

post@merakerbrug.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Bukkejakt fra 10. august - 24. september: 

Kort med 1 fellingstillatelse er personlig.

 

Ordinær rådyrjakt fra 1.november - 23. desember:

Kort med 1 fellingstillatelse er personlig. Dersom den som har fellingstillatelse ønsker å ha flere med på jakten må det sendes e-post til jakob@merakerbrug.no med oversikt over jegerne som skal delta. Samtidig må vedkommende forsikre seg om at deltagerne har kjøpt "DELTAKERBEVIS RÅDYRJAKT" her på siden.

 

Fellingsrapport skal sendes umiddelbart etter avsluttet jakt på iNaturs rapporterinssystem.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Mostadmarka ligger sentralt mellom Trondheim og Stjørdal, bare noen minutters kjøring fra sentrum i Hommelvika. Terrengene er i hovedsak lett tilgjengelig med veier og mulighet for god adkomst. Varierte skogområder med nyere hogst, plantefelt i ulik alder, tette granskogpartier og mer åpne partier med furuskog.

Varierende rådyrbestand.

Jaktkort selges på 8 ulike terreng her. Se områdene på kartene som er vedlagt her.

 

Vi har i tillegg noen terreng der vi leier ut småviltjakt/rådyrjakt, ta direkte kontakt om mulighetene her.

 

Jaktregler

Alle som jakter skal medbringe jaktkort. Jaktkart er tilgjengelig for nedlasting her og det er viktig at jegerne setter seg inn i grensene og respekterer disse.

Den som jakter rådyr skal ha tilgang på godkjent ettersøkshund eller ha gyldig avtale med ettersøksring e.l.

Det kan være dyr på beite i området og vi ber jegerne ta hensyn til dette.

Jakttips

Det beste jakttipset må være å gjøre seg godt kjent i terrenget før jakta. En godt trent jeger og en hund i form er heller ingen ulempe! Skitt jakt!