Jakthundtrening, stående fuglehund i Skeiskvanndalen

Flott terreng med kort kjøreavstand fra Bergen. Terrenget byr på fine naturopplevelser i vakker vestlandsnatur.

Arter

  • Lirype
  • Fjellrype

Beliggenhet

Kontakt selger

Bergens Jæger- og Fiskerforening

47460490

post@bjf.no

Kjøp/søk kort her

Om selger

bjf.noBergens Jæger- og Fiskerforening. Informasjon om oss og våre tilbud finner du på BJFs hjemmeside. 

Jaktkvoter

Mer detaljert beskrivelse

Treningsterrenget er ca. 8500 mål og ligger like etter Eikedalen skisenter, på nordsiden av veien. Dette er et typisk kuppert vestlandsterreng hvor lavereliggende deler av terrenget har innslag av bjørkeskog og kratt. Høyere deler av terrenget ligger over tregrensen og består for det meste av av lyng, kratt, gress, fjell og steinur.

 

I vinterhalvåret kan det påtreffes harejegere i terrenget med hund, samt medlemmer fra hundeutvalget i aktiv trening. I tillegg er området ett populært turområde og man må påregne å møte turfolk. Viktig at man tar hensyn til hverandre!

 

Hundelovens bestemmelser om jakthundtrening:

 

Løyve til å trene jakthund i Skeiskvanndalen er gitt Bergens jæger- og fiskerforening med hjemmel i Hundeloven, §8, 1. ledd: ”Jakthundtrening, jakthundprøver og dressur kan bare foregå med samtykke av grunneieren eller den som har en allmenn bruksrett til eiendommen. For statsallmenningene gis samtykke av fjellstyret.”. 

 

 

 

 

Jaktregler

  • Treningskort er forbeholdt medlemmer i Bergens Jæger- og fiskerforening
  • Treningskort - dagskort, selges i perioden fra og med 01/10 og ut mars.
  • Antall fugl / kull som observeres skal rapporteres til kortselger.
  • Treningskort, kart over jaktterreng, medlemsbevis og evt. sauerenhetsbevis skal alltid medbringes under trening og fremvises ved oppsyn. 
  • Medbringelse av våpen er ikke lov. - Startrevolver kan benyttes, men skal oppgis ved kjøp av treningskortet.
  • Respekter grensene og unngå tjuvtrening.

 

Dersom styret får rapporter om brudd på reglene og ekvipasjer som trener uten tillatelse i terrenget (ref §8) kan de(n) forvente en reaksjon fra styret. 

Veibeskrivelse

1,5 times kjøring RV7 fra Bergen. Terrenget starter ved Jonshøgdi og nordover.