Beverjakt Løiten Almenning

Bever jakt er åpent for alle, men innenbygdsjegere, hytteeiere og koieleiere i Løiten Almenning vil bli prioritert. Tildeling etter søknad med trekning.

Arter

  • Bever

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


23.12.2017 kl. 09:00

01.02.2018 kl. 23:59

Om oss

Løiten Almenning er en bygdeallmenning på til sammen 225 000 mål, og utgår med det ca. 65% av Løten Kommune. Eiendommen strekker seg fra rene skogsmarker i søndre og midtre deler til fjell og fjellskog i de nordligere, noe som gjør at vi har gode biotoper for både skogsfugl, ryper, rådyr, harer og bever. Eiendommens beliggenhet med lett adgang til sentrale strøk gjør at det til tider har vært et høyt jakttrykk, det har derfor vært nødvendig å innføre restriksjoner på hvem som kan jakte.
For å jakte småvilt i Løiten Almenning må du enten være innenbygdsboende, bruksberettiget, koieleier eller hytteeier i Løiten Almenning.

Rådyr og beverjakt er åpent for alle, men de samme gruppene vil bli prioritert.

Kontakt oss

Løiten Almenning

62547440

firmapost@loitenalmenning.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

En stk. Bever pr. jeger pr. kort. 

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Løten har i de vassdrag det er åpnet for beverjakt en god bestand av bever. Det skytes årlig 4 – 5 bever fordelt på 5 jaktfelt.

Jaktregler

Jakt på innmark må ha grunneiers tilatelse.