Rypejakt Vingelen Knausvola

Vingelen sameie selger kort etter søknad og trekking på rypejakt fra 10. september på feltet Knausvola. Vingelen er kjent for å være et av Norges mest kjente og beste rypeterreng.

Arter

  • Lirype
  • Fjellrype

Beliggenhet

Viktige datoer


13.04.2023 kl. 09:00

01.05.2023 kl. 23:59

Kontakt selger

Vingelen Sameie

Tlf 47921187

jakt@vingelen.com

Kjøp/søk kort her

Om selger

Vingelen Sameie er et privat grunneiersameie i Tolga kommune. Omradet er kjent for å være et eldorado for rype og reinsdyrjegere. Sameiet disponerer det meste av fjellområdet innenfor Vingelen sogn. Besøk gjerne www.vingelen.no for å bli bedre kjent med bygda og tilbudene som finnes der.

Jaktkvoter

NB! På bakgrunn av takseringsrapporten blir all rypejakt i Vingelen fredet høsten 2023. Alle som har kjøpt rypekort vil bli kontaktet og innbetalt beløp vil bli refundert. 

Baglimit i form av dags og ukeskvoter blir bestemt etter at området er taksert. Taksering foregår vanligvis i siste halvdel av august. Resultatene av takseringen og baglimit legges ut på www.vingelen.no under Rypekort. Det er jegerens ansvar å sette seg inn i gjeldende baglimit før jaktstart. 

 

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Alle rypekortene gjelder for jakt med hund.

Prisene som oppgis er per jeger.

Rypejakt Vingelen er godt kjent for å være et av de bedre områdene for rypejakt i Norge. 
Det drives aktiv predatorkontroll i Vingelen, og i nabo-områdene.
Veien inn i feltet vinterbrøytes ikke, men det er brøytet til skihytta. Løypekart for vinterjakt finner du på www.skisporet.no

Bomavgift/brøyteavgift på seterveiene tilkommer. Betaling kontant eller per sms ved innkjøring til områdene.

Det er pr. i dag ikke fast tilhold av ulv i området.
Det jaktes på andre arter samtidig med rypejakta i terrengene.

Det selges et fast antall kort til utenbygdsjegere per felt per døgn. 
Innenbygdsjegere har anledning til å jakte på alle kortfelt fra 10. september.

Det er satt opp et sperregjerde for storfe rundt Kletten. Strømmen på gjerdet slås av 9. september, og gjerdet legges ned senest 24. september.

Jaktregler

  • Jaktrapport skal leveres i Inatur-systemet senest 10 dager etter jaktslutt.
  • Det kan komme endringer i tilbudet.
  • Regulering av jakta i form av baglimit gir IKKE rett til refusjon av innbetalt beløp.
  • Ved stenging av jakt vil innbetalt beløp bli refundert/kompensert.
  • Skutte ryper skal uoppfordret fremvises for kontroll av baglimit når oppsynes påtreffes.
  • Jeger er selv ansvarlig for å ha satt seg inn i baglimit før jaktutøvelsen.
  • Hunder som benyttes i terrenget skal ha sauerenhetsbevis
  • Dersom jeger av ulike grunner ikke får mulighet til å jakte, gir ikke dette rett til refusjon av innbetalt jaktkort. 

Jakttips

Terrenget i feltene er lettgått og åpent.

Lirypa i Vingelen trives også godt i skogen, så vær forberedt på at den beveger seg oppover og nedover i hele terrenget og at den ikke nødvendigvis sitter over tregrensa.

Vingelen har flere andre tilbydere av overnatting og flere av hyttene som leies ut av private aktører ligger nær rypeterrengene. Se www.vingelen.no og menyen Overnatting for mer informasjon.

Andre aktuelle tilbud