Rådyrjakt ordinær Løiten Almenning

Lagjakt på rådyr, Jaktlaget skal bestå av min. 4 til maks. 6 godkjente jegere, alle skal føres opp på søknaden. NB! Korrekt kart må hentes hos almenningen over de forskjellige områder.

Arter

  • Rådyr

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Video

Viktige datoer


31.03.2021 kl. 09:00

30.04.2021 kl. 23:59

Om oss

Løiten Almenning er en bygdeallmenning på til sammen 225 000 mål, og utgjør med det ca. 65% av Løten Kommune. 

Kontakt oss

Løiten Almenning

62547440

firmapost@loitenalmenning.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Det kan felles 2. rådyr pr felt/jaktlag. Rapportering av skutte dyr skal gjøres umiddelbart etter felling på Inatur, mulighet for tilleggsdyr ved full kvote.

Prisen på tilleggsdyr er kr 500. Må avtales med LA 

NB! Korrekt kart må hentes hos almenningen over de forskjellige områder.  Kart på denne side er ikke korekte, bare en pekepinne på hvor de forskjellige områdene er.

 

Se detaljert kart over jaktfelt

 

Info Løiten Almenning

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Jaktlaget skal bestå av 4 til 6 godkjente jegere, jaktleder og nestleder må være innenbygds i Løten

For at det skal være en rettferdig trekning, kan dere som søker kun stå oppført på et lag. Står dere nå oppført på flere lag, må dere gå inn i søknaden å slette dere som medlem på alle lag uten om ett. Når trekningen er utført står dere fritt å avtale medlemskap i flere lag. Dette er samme praksis som tidligere.

De som blir trukket ut får en e-post og SMS om dette. 

 

Du får en frist til å takke ja/nei og den må overholdes. Du får kun ett tilbud. Hvis du ikke får et tilbud blir du stående på venteliste. Vi tildeler videre fra denne ventelista hvis noen takker nei til tilbudet sitt. Pass på at e-post og telefonnummer er korrekt utfylt slik at du får de beskjedene du skal. Vi legger også ut på vår hjemmeside når trekning er foretatt. Husk at du må ha løst jegeravgift før du får kjøpt jaktkortet.

 

Pris etter kvalitet på jaktfeltene:

Klasse 1 - Kr. 1.500.-/Klasse 2 - Kr. 2.000.-Klasse 3 - Kr. 2.500.- pr. rett inkl. merverdiavgift.  Forskuddsbetales. Alle priser pr. år.

 

                          Klasse 1:                                  Klasse 2:                                 Klasse 3:

                          1.  Ålseterfeltet                       7.  Nyseterfeltet                   3.  Djupdalsfeltet

                          4.  Grorudlifeltet                     9.  Malmteknafeltet              6.  Sjølisjøfeltet

                          5.  Jugerudfeltet                    11. Finstadgardsfeltet           8.  Husumfeltet

                                                                        17. Gjetholmsjøfeltet            10. Grefsumfeltet

                                                                                                                     12. Flyplassfeltet

                                                                                                                     13. Gaukerudfeltet

                                                                                                                     14. Åtjernsholfeltet                                                                                                                                                                                                                                   15. Baståsfeltet

                                                                                                                     16. Bjørkseterfeltet                                                                                          

            

 

Jaktregler

Jakttid:

02.10 - 23.12. 

De som ønsker å jakte mens elgjakt pågår må holde kontakt med vedkommende elgjaktlag slik at sikkerheten ivaretas. 

 

Kjønn / alder av alle skutte dyr skal meldes fra til jaktoppsyn på tlf. 91730316 i tillegg til rapportering på Inatur

Hvert lag kan ha med en "rekrutt" under 18 år i opplæringsøyemed under ansvar av tilsynsjeger.  Bestått jegerprøve og skyteprøve kreves.

 

Endringer på jaktlag må meldes Løiten Almenning. 

         

Skyteprøve og bevis for godkjente treningsskudd skal bæres med ved jakt og fremvises ved forespørsel.

De jegere som ikke selv har godkjent ettersøkshund må før jakten starter ha inngått avtale med godkjent ettersøksekvipasje. LJFF har egen ettersøksring. Opplysninger om denne får du enten på LJFF sine internett sider eller ved å kontakte Løiten almenning.

Dokumentasjon for egen hund eller avtale må alltid medbringes under jakt.

 

Det oppfordres til å felle rev .

 

Prisen kan bli regulert årlig.

Andre aktuelle tilbud