Rådyrjakt ordinær Løiten Almenning

Lagjakt på rådyr, Jaktlaget skal bestå av min. 3 til max. 6 godkjente jegere. Jakta tildeles for 3 år, 2018-2019 og 2020. NB! Korrekt kart må hentes hos almenningen over de forskjellige områder.

Arter

  • Rådyr

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


22.01.2018 kl. 09:00

30.04.2018 kl. 23:59

Om oss

Løiten Almenning er en bygdeallmenning på til sammen 225 000 mål, og utgår med det ca. 65% av Løten Kommune. Eiendommen strekker seg fra rene skogsmarker i søndre og midtre deler til fjell og fjellskog i de nordligere, noe som gjør at vi har gode biotoper for både skogsfugl, ryper, rådyr, harer og bever. Eiendommens beliggenhet med lett adgang til sentrale strøk gjør at det til tider har vært et høyt jakttrykk, det har derfor vært nødvendig å innføre restriksjoner på hvem som kan jakte.
For å jakte småvilt i Løiten Almenning må du enten være innenbygdsboende, bruksberettiget, koieleier eller hytteeier i Løiten Almenning.

Rådyr og beverjakt er åpent for alle, men de samme gruppene vil bli prioritert.

Kontakt oss

Løiten Almenning

62547440

firmapost@loitenalmenning.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Det kan felles 2. rådyr pr felt/jaktlag.

NB! Korrekt kart må hentes hos almenningen over de forskjellige områder.  Kart på denne side er ikke korekte, bare en pekepinne på hvor de forskjellige områdene er.

 

Se detaljert kart over jaktfelt

 

Info Løiten Almenning

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Jaktlaget skal bestå av 3 til 6 godkjente jegere

For at det skal være en rettferdig trekning, kan dere som søker kun stå oppført på et lag. Står dere nå oppført på flere lag, må dere gå inn i søknaden å slette dere som medlem på alle lag uten om ett. Når trekningen er utført står dere fritt å avtale medlemskap i flere lag. Dette er samme praksis som tidligere.

 

Hvert lag kan ha med en "rekrutt" under 18 år i opplæringsøyemed under ansvar av tilsynsjeger.  Bestått jegerprøve og skyteprøve kreves.

 

Pris etter kvalitet på jaktfeltene:

Klasse 1 - Kr. 1.100.-/Klasse 2 - Kr. 1.600.-Klasse 3 - Kr. 2.100.- pr. rett inkl. merverdiavgift.  Forskuddsbetales. Alle priser pr. år.

 

                          Klasse 1:                                  Klasse 2:                                 Klasse 3:

                          1.  Ålseterfeltet                       7.  Nyseterfeltet                   3.  Djupdalsfeltet

                          4.  Grorudlifeltet                     9.  Malmteknafeltet              6.  Sjølisjøfeltet

                          5.  Jugerudfeltet                    11. Finstadgardsfeltet           8.  Husumfeltet

                                                                        17. Gjetholmsjøfeltet            10. Grefsumfeltet

                                                                                                                     12. Flyplassfeltet

                                                                                                                     13. Gaukerudfeltet

                                                                                                                     14. Åtjernsholfeltet                                                                                                                                                                                                                    15. Baståsfeltet

                                                                                                                     16. Bjørkseterfeltet                                                                                          

            

 

Jaktregler

Jakttid:

25.09 - 03.10 og 13.10 - 23.12. 

De som ønsker å jakte mens elgjakt pågår må holde kontakt med vedkommende elgjaktlag slik at sikkerheten ivaretas. 

 

Alle skutte dyr skal meldes fra til jaktoppsyn på tlf. 91730316.

         

Skyteprøve og bevis for godkjente treningsskudd skal bæres med ved jakt og fremvises ved forespørsel.

De jegere som ikke selv har godkjent ettersøkshund må før jakten starter ha inngått avtale med godkjent ettersøksekvipasje. LJFF har egen ettersøksring. Opplysninger om denne får du enten på LJFF sine internett sider eller ved å kontakte Løiten almenning.

Dokumentasjon for egen hund eller avtale må alltid medbringes under jakt.

 

Det oppfordres til å felle rev .

 

Prisen kan bli regulert årlig.

Andre aktuelle tilbud