Rådyrjakt ordinær Løiten Almenning

Lagsjakt på rådyr, Jaktlaget skal bestå av min.4 til maks.6 jegere, alle skal føres opp på søknaden. Minst 4 skal være innenbygdsboende i Løten.

Arter

 • Rådyr

Beliggenhet

Viktige datoer


21.03.2023 kl. 09:00

30.04.2023 kl. 23:59

Kontakt selger

Løiten Almenning

62547440

firmapost@loitenalmenning.no

Video

Kjøp/søk kort her

Om selger

Løiten Almenning er en bygdeallmenning på til sammen 221 000 mål, og utgjør med det ca. 64% av Løten Kommune. 

Jaktkvoter

Jaktretten gir rett til felling av 2 rådyr.

Mulighet for tilleggsdyr når kvote er fyllt. Pris kr 600,-. Må avtales med Løiten Almenning.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Jaktlaget skal bestå av 4 til 6 godkjente jegere, jaktleder og nestleder og to til må være innenbygdsboende  i Løten. Det betyr at om dere bare er 4 på laget må alle være innenbygdsboende.

For at det skal være en rettferdig trekning, kan dere som søker kun stå oppført på et lag. Når trekningen er utført står dere fritt å avtale medlemskap i flere lag, men dette må godkjennes av Løiten Almenning. Dette er samme praksis som tidligere.

Søknad om jakt må inneholde personopplysninger på alle jaktlagets medlemmer, samt jegernummer og ettersøksavtale.

Det blir trukket ut to lag pr jaktfelt og hver jaktrett gir rett til felling av to rådyr. Det kan søkes på så mange felt en ønsker som settes opp i en prioriteringsliste.

De som blir trukket ut får en e-post og SMS om dette. 

Du får en frist til å takke ja/nei og den må overholdes. Du får kun ett tilbud. Hvis du ikke får et tilbud blir du stående på venteliste. Vi tildeler videre fra denne ventelista hvis noen takker nei til tilbudet sitt. Pass på at e-post og telefonnummer er korrekt utfylt slik at du får de beskjedene du skal. Vi legger også ut på vår hjemmeside når trekning er foretatt. 

 

NB! Felte dyr (kjønn og alder) skal rapporteres til Inatur.no og jaktoppsyn i Løiten Almenning samme dag som fellingen skjer og senest dagen etter.

Manglende rapportering vil medføre at laget ikke får jakt neste år

 

Pris etter kvalitet på jaktfeltene:

Klasse 1 - Kr. 1.200.-/Klasse 2 - Kr. 1.600.-/Klasse 3 - Kr. 2.100.- /Klasse 4 - Kr. 2.600.- pr. rett inkl. merverdiavgift.  Forskuddsbetales. Hver rett gir tillatelse til å felle 2 dyr.

 

                          Klasse 1:                                  Klasse 2:                                 Klasse 3:                         Klasse 4

                            19. Fjellet                              1.  Ålseterfeltet                       7.  Nyseterfeltet                   3.  Djupdalsfeltet

                                                                          4.  Grorudlifeltet                     9.  Malmteknafeltet              6.  Sjølisjøfeltet

                                                                          5.  Jugerudfeltet                    11. Finstadgardsfeltet           8.  Husumfeltet

                                                                                                                        17. Gjetholmsjøfeltet           10. Grefsumfeltet

                                                                                                                                                                    12. Flyplassfeltet

                                                                                                                                                                    13. Gaukerudfeltet

                                                                                                                                                                    14. Åtjernsholfeltet                                                                                                                                                                                                                15. Baståsfeltet

                                                                                                                                                                    16. Bjørkseterfeltet 

Last ned/skriv ut kart for de enkelte felt her.

Jaktregler

  • Jakttid fra 02.10.2023 til og med 23.12.2023. For jaktfeltene 1, 3 og 4 er det en ukes opphold i rådyrjakta fra 15.10.2023 til og med 21.10.2023 slik at elgjaktlag nr 2 på disse terrengene skal få en ukes jakt uten så mange andre jegere.
  • Kun de som har fellingstillatelse har lov til å bære våpen under jakta. Fellingstillatelsen er personlig og kan ikke overdras.
  • Ved bruk av rifle skal jegeren ha 30 attesterte treningsskudd og godkjent skyteprøve. Skyteprøve og bevis for godkjente treningsskudd skal bæres med ved jakt og fremvises ved forespørsel.
  • Jegere på samme terreng kan slå seg sammen og hjelpe hverandre.
  • Utøv en human jakt: Skadeskutte dyr skal  oppspores og avlives. 
  • Husk at du må ha løst jegeravgift før du får kjøpt jaktkortet og du må dokumentere tilgang til ettersøkshund. Denne dokumentasjonen må alltid medbringes under jakt.
  • Endringer på jaktlag må godkjennes av Løiten Almenning.
  • Hvert lag kan ha med en "rekrutt" under 18 år i opplæringsøyemed under ansvar av tilsynsjeger. Bestått jegerprøve og skyteprøve kreves.

   

  NB! Felling skal rapporteres til Inatur.no og jaktoppsyn Terje Nilssen tlf 91730316 eller Håvard Dufseth tlf. 92228565 i Løiten Almenning samme dag som fellingen skjer og senest dagen etter. De som ikke rapporterer i henhold til dette vil ikke kunne regne med jakt neste år. 

   

  Rådyrjegere har under rådyrjakta adgang til å felle rev. Utenom rådyrjakta må jaktkort for småvilt løses. 

Jakttips

Gjør deg kjent i terrenget og ta hensyn til andre brukere av området. Det vil i være beitedyr på flere områder utover høsten.