Rådyrjakt bukk Løiten Almenning

Rådyrjakt på bukk i Løiten Almenning sitt området. Innenbygds jegere prioriteres. NB! Korrekt kart må hentes hos almenningen over de forskjellige områder.

Arter

  • Rådyr

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


22.01.2018 kl. 09:00

30.04.2018 kl. 23:59

Om oss

Løiten Almenning er en bygdeallmenning på til sammen 225 000 mål, og utgår med det ca. 65% av Løten Kommune. Eiendommen strekker seg fra rene skogsmarker i søndre og midtre deler til fjell og fjellskog i de nordligere, noe som gjør at vi har gode biotoper for både skogsfugl, ryper, rådyr, harer og bever. Eiendommens beliggenhet med lett adgang til sentrale strøk gjør at det til tider har vært et høyt jakttrykk, det har derfor vært nødvendig å innføre restriksjoner på hvem som kan jakte.
For å jakte småvilt i Løiten Almenning må du enten være innenbygdsboende, bruksberettiget, koieleier eller hytteeier i Løiten Almenning.

Rådyr og beverjakt er åpent for alle, men de samme gruppene vil bli prioritert.

Kontakt oss

Løiten Almenning

62547440

firmapost@loitenalmenning.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

1 stk. voksen råbukk pr kort.  Det kan bli utdelt to retter på hvert jaktfelt.

NB! Korrekt kart må hentes hos almenningen over de forskjellige områder.  Kart på denne side er ikke korekte, bare en pekepinne på hvor de forskjellige områdene er.

 

Se detaljert kart over jaktfelt

 

Info Løiten Almenning

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Et kort pr jeger etter trekkning, ved å søke på flere felt øker sjansen for kort.

Jaktregler

Skyteprøve og bevis for godkjente treningsskudd skal bæres med ved jakt og fremvises ved forespørsel.

De jegere som ikke selv har godkjent ettersøkshund må før jakten starter ha inngått avtale med godkjent ettersøksekvipasje. LJFF har egen ettersøksring. Opplysninger om denne får du enten på LJFF sine internett sider eller ved å kontakte Løiten almenning.

 

Det oppfordres til å felle rev under bukkejakta.

Andre aktuelle tilbud