Treningskort for fuglehund - UTENBYGDSBOENDE - Øystre Slidre statsallmenning

Her kan du kjøpe treningskort for fuglehund i Øystre Slidre Statsallmenning, unntatt i Langsua NP (se kart).

Arter

  • Småvilt

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Om oss

Totalareal: 550.000 daa hvorav 470.000 daa høyfjell. Øystre Slidre Statsallmenning er mye brukt både sommer og vinter, også utenom jakt og fiske. Vi har områder som er tilrettelagt med merka stier om sommeren og skiløyper om vinteren. Det er også store områder som ikke er tilrettelagt, men som er lette og ferdes i. Her kan du søke fred og ro.

Vi har 5 hytter som er åpne for allmenn bruk. Alle hyttene har minst 2 sengeplasser, propan, dekketøy og ved.

Du har også muligheten til å oppleve et aktivt stølsliv. Hos oss er det ca 220 støler, og flesteparten av disse er i bruk idag.  

Kontakt oss

Øystre Slidre fjellstyre

99551844 / 61352548

oystre.slidre@fjellstyrene.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Når du har løst dette kortet kan du trene fuglehund i ØS statsallmenning og Heimdalen utenom i Langsua NP.

 

 

Jaktregler

Kort for utenbygdsboende til å trene fuglehund i Øystre Slidre Statsallmenning og Heimdalen (utenom Langsua NP). Tidsrammen er 1. nov 2018 - 31. mars 2019.

Andre aktuelle tilbud