Småviltjakt Vestre Slidre statsallmenning, utenbygd, salg av jaktkort i tilleggsperiode - til 03.12

Søk på jakt i Vestre Slidre statsallmenning.

Arter

  • Lirype
  • Fjellrype
  • Orrfugl

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


04.10.2017 kl. 09:00

Om oss

Vestre Slidre fjellstyre
www.vestre-slidre-fjellstyre.no

Kontakt oss

Vestre Slidre fjellstyre

61 34 50 00

vestre.slidre@fjellstyrene.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

I tilleggsperioden fra 02.11 frem til 03.12 er det kun en dagskvote på 1 rype pr dag, samt en sesongkvote i tilleggsperioden på inntil 4 ryper totalt (uavhengig av om man har jaktet tidligere eller ei).

Ang Orrfugl er totalkvote på inntil 10 Orrfugl som sesongkvote for tilleggsperioden.

 

TIL INFO: De som allerede har løst sesongkort, har fortsatt gjeldende kort og kan nytte dette inntil jakta slutter.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Felt for orrfugjakt:
Maks. opp til 1000 moh (ikkje heilt opp til skoggrensa)


Baklie;

Veslevatn – grense mot Hemsedal – Raudbekk(grense mot Grunke) –Storfjorden – Flydammen.


Bukono-Jaslangen;
Storfjorden – grense mot Grunke til 1000 m kote så fylgje denne rundt fjellet til grense mot Vang – Strø, så fylgje vegen til Strøssnøse (stølslag) – Grønsenn – Kjempebekken- Grønsennkampen så fylgje 1000 m kote til Buøddin og ned til Storfjorden.


Trøllhøvd;

Røvsalin – Bjødnhøvdåne - Bjødnhøvd, så fylgje 1000 m kote til Grønsennhøgde – vegen til Trøllhøvd og til Røvsalin.

 

NB ! «Det er beregnet et uttak på et visst antall ryper i denne tilleggsperioden. Om det viser seg at tildelt kvote skytes ut tidligere enn antatt vil jakten kunne stoppes. Ikke igangsatte jaktkort vil da kunne refunderes i etterkant" Dette til info.

 

Allerede kjøpte kort refunderes IKKE, dette til informasjon

 

Jaktregler

Sjå vedlegg med jaktreglar. 

 

Til info: ang dato for rypejakt gjelder det tidsrommet som er angitt for tilleggsperioden (02.11.2017 - 03.12 2017) ved løsing av dette kort.

 

 

Andre aktuelle tilbud