Vinterkort på smårovdyr. Aurskog-Høland, Nes og Eidskog.

Stangeskovene AS tilbyr jaktkort på smårovdyr på totalt 120.000 dekar (1. januar til 15. april) i Aurskog-Høland og Nes i Akershus og Eidskog i Hedmark.

Arter

  • Rødrev
  • Grevling
  • Røyskatt
  • Mår

Beliggenhet

Kontakt selger

Stangeskovene AS

63865900

Sten.ivar.tonsberg@stangeskovene.no

Kjøp/søk kort her

Om selger

Stangeskovene AS er et aksjeselskap dannet  med basis i virksomheten og eiendommen til Niels Anker Stang i 1899. 

I dag er våre virkesområder byggevarer, trelast og skog- utmarksforvalting. Vi har kontorer på Vikodden i Aurskog-Høland.

Stangeskovene AS forvalter en eiendom på totalt 230.000 da med skog, myr og vann. I dette ligger også ca. 60 hytter og hus. Eiendommene har beliggenhet i kommunene Halden, Marker, Aurskog-Høland, Fet, Nes og Eidskog. Totalt har vi 200 km med skogsbilvei.

Alt av jakt, fiske og hytter leies ut. Enten på åremål, via kortsalg eller ekslusivt for kortere perioder. Vi gjør deler av veinettet tilgjengelig mot veiavgift. Kortsalg og korttidsutleie av hytter og småviltjakt legger vi ut på inatur, men se også vår hjemmeside for ledig åremålsleie og storviltjakt.

Vi har gjennom vår snart 120 årige histore lært å være en langsiktig forvalter. Mye av inntektene fra jakt, fiske og vei går i dag tilbake inn i skogens kapitalforvaltning i form av viltpleie, utsetting av fisk, taksering av småvilt eller vedlikehold av vei. 

Besøk gjerne vår hjemmeside for mer informasjon om oss og hva vi tilbyr.

www.stangeskovene.no

Jaktkvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Kortet gjelder for artene;  rev, mår, mink, grevling, røyskatt, nøtteskrike, skjære, kråke og ravn. 

Jakten kan foregå på terrengene; Ljøner syd, Ljøner syd-østre, Ljøner nord-østre, Ljøner, Kristilia og Nordre Fjeldskogen i Eidskog. Baron, Rakeie og Bjørkneslia i Nes og Aurskog-Høland. Totalt ca 120.000 dekar.

Kortet gjelder for perioden 1. januar til 15. april, men vær klar over at det er ulik jakttid for de beskrevne artene, kortinnhaver pliker selv å sette seg inn i jakttid for de ulike artene. 

Utsetting av fangstredskap skal skje i samråd med Stangeskovene AS. Utsetting av bås skal også meldes den aktuelle kommunen.

Det er flere etablerte foringsplasser for elg og rådyr i området. Det bes ta hensyn til dette under jaktutøvelsen, spesielt ved bruk av hund og ved perioder med dyp snø eller streng kulde.

Ved benyttelse av privat veinett skal veiavgift løses. 

Jaktregler

Kortet gjelder for artene;  rev, mår, mink, grevling, røyskatt, nøtteskrike, skjære, kråke og ravn. Se kart og regler under.

Veibeskrivelse

Det er veiavgift for å kjøre inn ved Rabbillen, mellom Vikodden og Rakeie, mellom Bjørkes og Steineia og mellom Nordre Mangen og Ljøner. Veien mellom Bjøknes og Steineia blir kun sporadisk måket vinterstid. Alle jegere må betale bomavgift.

Informasjon om betaling av veiavgift finner du her.

Åpne bommer indikerer tømmerkjøring. Kjøring på disse veien uten avtale med skogeier er forbudt da det kan redusere fremkomligheten for tømmerbilene og skape farlige situasjoner. Ikke alle veiene er opparbeidet for vanlige biler. 

Nøkler til låste bommer lånes normalt ikke ut i forbindelse med jakt.

Husk alltid på at det kan være andre som må frem om du parkerer i vegkant. Andre kan være traktorer og lastebiler som er langt større en vanlige biler. 

Andre aktuelle tilbud