Småviltjakt Søre Trysil Utmarkslag

Velkommen til Søre Trysil Utmarkslag og Trysil Finnskog! Attraktivt jaktområde på grensa til Sverige. Bo midt i jaktterrenget, ulike prisklasser på husvære.

Arter

 • Røy
 • Tiur
 • Orrfugl
 • Jerpe
 • Hare

Beliggenhet

Viktige datoer


01.04.2024 kl. 09:00

Kontakt selger

Søre Trysil Utmarkslag

Runa Elisabeth Skyrud

95077606

soretrysilutmarkslag@gmail.com

Kjøp/søk kort her

Om selger

Søre Trysil Utmarkslag SA organiserer småviltjakt for 37 grunneiere i Søre Trysil. Velkommen til oss!

 

Følg oss i sosiale medier:

https://www.facebook.com/soretrysilutmarkslag/ 

https://www.instagram.com/soretrysilutmarkslag/ 

#soretrysilutmarkslag

 

Jaktkvoter

Jaktkortet omfatter jaktbart småvilt.
Det er baglimit på 2 skogsfugl per jeger per dag for artene storfugl, orrfugl og jerpe.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Velkommen til Søre Trysil Utmarkslag!

Lengst sør i Trysil, i Trysil Finnskog, finner du et attraktivt jaktområde som grenser mot Sverige. Området inneholder svært gode skogsfuglbiotoper og huser alt fra jerpe til gammel storvokst tiur. Her kan du med en god porsjon hell komme over tiur på 5kg+.

Det er kjent at mange ønsker å bo i jaktterrenget under jakta. Flere av våre grunneiere har derfor tilgjengeliggjort husvære i ulike prisklasser nettopp med tanke på jegere.

Det er viktig for oss at du trives og har det bra mens du er her hos oss. Vi har derfor to patruljerende oppsyn i utmarkslaget som villig deler av sine erfaringer og lokalkunnskap. Deres viktigste oppgave er å veilede, gi tips/råd og bidra til at du får fine dager i skogen.

Relevant og nyttig informasjon blir også lagt ut på utmarkslagets Facebook side under jakta.

Tips: Området egner seg også godt for toppjakt, for de av dere som har den lidenskapen.

Vi har ut fra arealets størrelse satt et maks tak på hvor mange jegere vi ønsker å ha i terrenget den første uka av jakta,dette for å gi den enkelte jeger en bedre opplevelse i en periode med generelt høyt jakttrykk.

 

Beskrivelse av terrenget:

Det totale jaktområdet består av 162 000 mål skogsterreng. Det er store variasjoner i terrenget, fra tørre furumoer og gammelskog til fuktige granlier og langstrakte myrområder. Gran, furu og bjørk er de dominerende treslagene. I terrenget er det også flere vassdrag og vann som egner seg godt for andejakt. Terrenget er kupert, men lett å ferdes i uten mange bratte lier. Et godt utbygd skogsbilvegnett gjør tilgjengeligheten god. Enkelte skogsbilveger er bommet.

Naturen er en kilde til avkobling og rekreasjon for svært mange, så vi oppfordrer alle som ferdes i våre skoger til å gjøre dette så skånsomt og ansvarlig som mulig, slik at vi kan bevare våre naturverdier for fremtiden.

 

Jaktfelt:

Område 1 Galåsen: Alt terreng merket med grønt på østsiden av Trysilelva nord for Grøna.
Område 2 Lutnes/Skjærberget: Alt terreng merket med grønt på vestsiden av Trysilelva mot svenskegrensen, pluss området ved Lutnes sør for Grøna på østsiden av Trysilelva. 

I den første uka med småviltjakt, fra 10-16.september må du velge hvilket felt du vil jakte på. 

 

Jakttider:

Det er åpent for ordinær småviltjakt fra 10. september til 23. desember, med unntak av første uka i elgjakta fra 24. september til 1.oktober.

I den første uka med småviltjakt, fra 10. september til 16. september er feltet delt i to. Du må derfor gjøre et valg på om du ønsker å jakte i felt 1 Galåsen eller felt 2 Lutnes/Skjærberget i denne perioden. Dersom du kjøper sesongkort gjelder dette for begge jaktfeltene fra og med 17.september, så du kan etter denne datoen jakte både i Galåsen og Skjærberget/Lutnes. 

Fra og med den 2. oktober utøves det samjakt på småvilt og storvilt på utmarkslagets arealer. 

 

Rabatt for innenbygdsboende:

Innenbygdsboende får rabatt på jaktkort, husk å krysse av for innenbygds ved kjøp av kort. For å regnes som innenbygds må du ha folkeregistrert adresse i Trysil kommune. Det gis 50 % rabatt på sesongkort, 40 % rabatt på ukeskort og 25 % rabatt på døgnkort. 


Bestandstetthet:
Skogsfuglbestanden kan variere mye fra sesong til sesong. Sesongene 2023, 2022 og 2021 betegnes som middels skogsfuglår, mens harebestanden har vært ganske god. Følg oss gjerne i sosiale medier, vi vil legge ut informasjon om bestandstetthet på Facebook og Instagram når jakta nærmer seg. 

 

Størrelse:
Terrenget er totalt på ca. 162.000 da (16.200 ha).

Jaktregler

 • Jaktkortet gjelder for jaktbart småvilt.
 • Rabatt for innenbygdsboende gjelder kun for personer som har bostedadresse i Trysil kommune.
 • Det er tillatt å bruke hund på jakt. 
 • For artene storfugl orrfugl og jerpe er det baglimit på 2 fugl per jeger per dag. Det er ingen baglimit på øvrige jaktbare arter. 
 • Det er ikke tillatt å jakte på innmark. Det er ikke tillatt å jakte nærmere bolighus enn 200 meter.
 • Jakt fra bil er forbudt. Du må parkere bilen og gå ut i terrenget for å jakte. Brudd på denne regelen medfører umiddelbar utestengelse, og jaktkort refunderes ikke. Eventuelle brudd på våpenloven i forbindelse med jakt fra bil vil rutinemessig bli anmeldt til politiet. 
 • Bomavgift for veganlegget Storneset-Hundshøgda-Plassen er inkludert i jaktkortet (gjelder kun under jaktutøvelse). 
 • Kjøring på ubrøytet skogsbilveg er ikke tillatt.
 • Feller / trapline skal skiltes og merkes i henhold til gjeldende regelverk, se: https://www.miljodirektoratet.no/for-private/jakt-felling-og-fangst/fangst/fangst--og-fangstredskaper/
 • Jegeren plikter å sette seg inn i de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og regler som gjelder i forbindelse med utøvelse av jakten.
 • Jegeren plikter å levere fangstrapport, også om fangsten har uteblitt. Jegere som ikke leverer fangstrapport vil bli utestengt fra neste års jakt.
 • Jegeravgift må være betalt før kort kan kjøpes. Jegeravgiften kan betales direkte hos Jegerregisteret .Ved betaling via nettbank må man regne med at det kan ta 2-3 virkedager før betalingen er registrert.
 • Jaktkortet er personlig. Det er ikke tillatt å jakte på kort som er kjøpt i andre sitt navn.
 • Jaktkort refunderes ikke. 
 • Kvittering for betalt jegeravgift, våpenkort og jaktkort må alltid medbringes under jaktutøvelsen.
 • Det utføres jaktoppsyn i terrenget.

 

For å unngå dårlig stemning er det viktig at du gjør deg kjent med terrenggrensene for Søre Trysil utmarkslag sine arealer slik at du ikke jakter på noen av våre naboer.

Nedlastbare kart til GPS i GPX-format:

Jaktkart gpx felt 1

Jaktkart gpx felt 2

Jaktkart gpx begge felt

Kart i pdf-format til å printe ut:

Veibeskrivelse

Fra Trysil sentrum kjører du sørover  langs Trysilelva på fylkesveg 26, i retning Lutnes/Karlstad. Når du kommer til grendesenteret Plassen er du i terrenget!

Hvis du kommer fra Elverum, følger du skilting mot Lutnes/Karlstad når du har kommet ca. halvveis til Trysil. 

Jaktterrenget ligger ca. 2,5 times kjøring fra Oslo.

Jakttips

Overnatting: 

Mange jegere ønsker å bo i jaktterrenget. Våre grunneiere tilbyr derfor overnatting i ulike prisklasser på Inatur, scroll ned og se under "andre aktuelle tilbud". 

 

Overnatting som ikke ligger på Inatur:

Hytter hos Gjerfloen Fluefiske: http://www.fluefiske-trysil.com/no/accommodation.htm

Andre aktuelle tilbud