Småviltjakt Søre Trysil Utmarkslag

Småviltjakt hos Søre Trysil Utmarkslag. Skogsfugl og hare. Mange koier og hytter som kan leies for overnatting.

Arter

 • Røy
 • Tiur
 • Orrfugl
 • Jerpe
 • Hare

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Fra Trysil sentrum kjører du sørover  langs Trysilelva på fylkesveg 26, i retning Lutnes/Karlstad. Når du kommer til grendesenteret Plassen er du i terrenget!

Hvis du kommer fra Elverum, følger du skilting mot Lutnes/Karlstad når du har kommet ca. halvveis til Trysil. 

Jaktterrenget ligger ca. 2,5 times kjøring fra Oslo.

Viktige datoer


23.05.2019 kl. 09:00

Om oss

Søre Trysil Utmarkslag SA organiserer småviltjakt for 36 grunneiere i Søre Trysil. Velkommen til oss!

Kontakt oss

Søre Trysil Utmarkslag

Rolf Kvile

45600587

rolkvile@bbnett.no

Lenker på denne siden

 • Ingen lenker

Jaktkvoter

Jaktkortet omfatter jaktbart småvilt.
Det er baglimit på 2 skogsfugl per jeger per dag for artene storfugl, orrfugl og jerpe.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Beskrivelse av området:
Jaktområdet består av skogsterreng med stor variasjon fra tørre furumoer til fuktige granlier og myrområder. Gran, furu og bjørk er de dominerende treslagene. I terrenget er det også flere vassdrag og vann som egner seg godt for andejakt. Terrenget er kupert, men lett å ferdes i uten mange bratte lier. Et godt utbygd skogsbilvegnett gjør tilgjengeligheten god. Enkelte skogsbilveger er bommet. I jaktområdet finnes mange hytter og skogskoier som er til utleie.

 

Jaktfelt:

Område 1 Galåsen: Alt terreng merket med grønt på østsiden av Trysilelva nord for Grøna. Området her betegnes «Galåsen».
Område 2 Lutnes/Skjærberget: Alt terreng merket med grønt på vestsiden av Trysilelva mot svenskegrensen, pluss området ved Lutnes sør for Grøna på østsiden av Trysilelva. 

Det er jeger sitt ansvar å påse at en jakter innenfor riktig terreng. Sett deg nøye inn grensene på jaktkartet. 

 

Jakttider:

Det er åpent for ordinær småviltjakt fra 10.september til 23. desember, med unntak av første elgjaktuka fra 24. september til 1.oktober. Fra og med den 2. oktober utøves det jakt på både storvilt og småvilt i området.

 

I den første jaktuka fra 10. september til 16. september er feltet delt i to. Du kan da kjøpe kort for felt 1 Galåsen eller felt 2 Lutnes / Skjærberget. Dersom du kjøper sesongkort er det viktig å merke seg at kortet gjelder for begge områder samlet fra og med 17. september. Hvis du for eksempel har kjøpt sesongkort i område 1, kan du fra 17.september også jakte i område 2. 

 

Rabatt for innenbygdsboende:

Innenbygdsboende får rabatterte jaktkort, husk å krysse av for innenbygds ved kjøp av kort. For å regnes som innenbygds må du ha bostedadresse i Trysil kommune. 


Bestandstetthet:
Skogsfuglbestanden kan variere mye fra sesong til sesong. Jaktsesongen 2018 var det god vilttetthet av både hare og skogsfugl. 

 

Størrelse:
Terrenget er totalt på ca. 156.000 da (15.600 ha).

Jaktregler

 • Jaktkortet gjelder for jaktbart småvilt.
 • Rabatt for innenbygdsboende gjelder kun for personer som har bostedadresse i Trysil kommune.
 • Det er tillatt å bruke hund på jakt. 
 • For artene storfugl orrfugl og jerpe er det baglimit på 2 fugl per jeger per dag. Det er ingen baglimit på øvrige jaktbare arter. 
 • Jegeren plikter å sette seg inn i de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og regler som gjelder i forbindelse med utøvelse av jakten.
 • Jegeren plikter å levere fangstrapport, også om fangsten har uteblitt. Jegere som ikke leverer fangstrapport vil bli utestengt fra neste års jakt.
 • Jegeravgift må være betalt før kort kan kjøpes. Jegeravgiften kan betales direkte hos Jegerregisteret .Ved betaling via nettbank må man regne med at det kan ta 2-3 virkedager før betalingen er registrert.
 • Kvittering for betalt jegeravgift, våpenkort og jaktkort må alltid medbringes under jaktutøvelsen.

 • Det utføres jaktoppsyn i terrenget.

   

  VIKTIG! Studer jaktkartet nøye slik at du holder deg innenfor jaktbart terreng.

Vedlagte filer

Jakttips

Overnatting: 

Hytter hos Gjerfloen Fluefiske: http://www.fluefiske-trysil.com/no/accommodation.htm

Koier hos Rolf Kvile: e-post: rolkvile@bbnett.no  Tlf. 45600587

Hytte hos Runa E. Skyrud: Se egen side på inatur (under).

Andre aktuelle tilbud