Rypejakt i Hjelmelandsdalen

Flott rypejaktjaktterreng

Arter

  • Lirype
  • Fjellrype
  • Hare
  • Rødrev
  • Røyskatt
  • Mår

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


08.09.2019 kl. 09:00

Om oss

Det er observert lite ryper. Få og små kull.
Vil oppmode om ikkje å skyte vaksne ryper. 

Kontakt oss

Haugen og Dalen Grunneigarlag

v/Geir Lasse Espe

95175325

geirlasse@hotmail.com

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Kvote på 2 ryper pr. kort. Orrfugl er freda.

Sesongkvote 6 ryper

Vil oppmode om ikkje å skyte vaksne ryper.

Kontroll blir utført av grunneigarar med vanlig legitimasjon.

Bruk av fuglehund er forbudt.

 

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Kortet gjeld kun til fylkesgrensa til Møre og Romsdal. Kart heng på infotavle på Furuhågane. (I enden av hyttefeltet v/skitrekket)

Vedlagte filer

Jaktregler

Bruk av hund er forbudt