Småviltjakt på Nord-Senja

Velkommen til småviltjakt på Nord-Senja!

Arter

  • Lirype
  • Fjellrype
  • Hare
  • Rødrev
  • Røyskatt
  • Gjess
  • And
  • Skarv
  • Spurvefugler

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Om oss

Nord-Senja Utmarkslag fovalter jakt for grunneiere i Botnhamn og Baltsfjord på Senja. 

Kontakt oss

Nord-Senja Utmarkslag

Truls Meyer

92482118

nordsenja.utmarkslag@gmail.com

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Ryper: maks 4 ryper per dag

Hare: Ingen begrensninger

Det er ikke tillatt å felle skogsfugl.

 

NB! Endring i dagskvote for ryper pga nedgang i bestanden.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Terrenget er delt inn i 2 soner.

I sone 1 (Kvanaksla) selges det 3 jaktkort per dag i perioden 1.oktober - 23.desember. Sonen omfatter områdene nord for Baltsfjordveien.

I sone 2 (Skinnkollen - Baltsfjord) selges det 4 jaktkort per dag i perioden 10.september - 23.desember. Sonen omfatter alt skravert område sør for Baltsfjordveien.

Kjøpere av jaktkort gjøres oppmerksom på at grunneiere har jaktrett og kan jakte i terrenget i tillegg til solgte dagskort.

 

Jaktregler

Det er IKKE tillatt med jakthund på rypejakt.

Hund er tilllatt på harejakt.

 

Dagskvoter:

Ryper : maks 4 ryper per dag

Hare: ingen begrensninger.

Felling av skogsfugl er ikke tillatt.

 

Jegeravgift må være registrert før jaktkort kan kjøpes.

For å få registrert jegeravgiften som betalt samme dag kan den betales direkte på brreg.no.

Ved betaling over nettbankmå man regne med at det kan ta flere dager før betalingen er registrert hos jegerregisteret.

 

Jaktkort og legitimasjon skal medbringes på jakt og skal forevises ved inspeksjon. 

Enhver grunneier med grunneierbevis har rett til å kontrollere andre jegere i lagets distrikt. Ved kjøp av jaktkort aksepterer kortkjøper disse betingelsene.

 

Jeger plikter å gjøre seg kjent med og akseptere eventuelle kvoter som er gitt til enhver tid. Kortinnehaver plikter på oppfordring å vise frem fangsten for grunneiere med grunneierkort, eller oppsyn som opptrer på vegne av grunneiere.

 

I sone 1 (Kvanaksla) selges det 3 jaktkort per dag i perioden 1.oktober - 23.desember. Kjøpere av jaktkort gjøres oppmerksom på at grunneiere har jaktrett og kan jakte i terrenget i tillegg til solgte dagskort.

I sone 2 (Skinnkollene - Baltsfjord) selges det 4 jaktkort per dag i perioden 10.september - 23.desember. Kjøpere av jaktkort gjøres oppmerksom på at grunneiere har jaktrett og kan jakte i terrenget i tillegg til solgte dagskort.

 

Som innehaver av jaktkort hos Nord-Senja utmarkslag må være forberedt på at jakta ved behov kan reguleres . Eksempel på slike reguleringer kan være begrensninger av antall jegere, jakttid, eller innføring av fangsbegrensniger (bag-limit). Slike reguleringer gir ikke rett til refusjon av innbetalt beløp.

 

Feilkjøpte kort refunderes ikke.