Småviltjakt på Nord-Senja

På grunn av liten rypebestand åpnes det ikke for salg av jaktkort høsten 2019!

Arter

  • Lirype
  • Fjellrype
  • Hare
  • Rødrev
  • Røyskatt
  • Gjess
  • And
  • Skarv
  • Spurvefugler

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Om oss

Nord-Senja Utmarkslag fovalter jakt for grunneiere i Botnhamn og Baltsfjord på Senja. 

Kontakt oss

Nord-Senja Utmarkslag

Truls Meyer

92482118

nordsenja.utmarkslag@gmail.com

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Ryper: Maks 3 ryper per dag

Hare: Ingen begrensninger

Det er ikke tillatt å felle skogsfugl.

 

NB! Endring i dagskvote for ryper pga nedgang i bestanden.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Det selges 4 jaktkort per dag i perioden 1.oktober - 23.desember. Kjøpere av jaktkort gjøres oppmerksom på at grunneiere har jaktrett og kan jakte i terrenget i tillegg til solgte dagskort.

 

Jaktregler

Det er IKKE tillatt med jakthund på rypejakt.

Hund er tilllatt på harejakt.

 

Dagskvoter:

Ryper : maks 3 ryper per dag.

Hare: ingen begrensninger.

Felling av skogsfugl er ikke tillatt.

NB! Endring i dagskvote for ryper pga nedgang i bestanden. 

 

Jaktkort og legitimasjon skal medbringes på jakt og skal forevises ved inspeksjon. 

Enhver grunneier med grunneierbevis har rett til å kontrollere andre jegere i lagets distrikt. Ved kjøp av jaktkort aksepterer kortkjøper disse betingelsene.

 

Jeger plikter å gjøre seg kjent med og akseptere eventuelle kvoter som er gitt til enhver tid. Kortinnehaver plikter på oppfordring å vise frem fangsten for grunneiere med grunneierkort, eller oppsyn som opptrer på vegne av grunneiere.

 

Det selges 4 jaktkort per dag i perioden 1.oktober - 15.desember. Kjøpere av jaktkort gjøres oppmerksom på at grunneiere har jaktrett og kan jakte i terrenget i tillegg til solgte dagskort.

 

Som innehaver av jaktkort hos Nord-Senja utmarkslag må være forberedt på at jakta ved behov kan reguleres . Eksempel på slike reguleringer kan være begrensninger av antall jegere, jakttid, eller innføring av fangsbegrensniger (bag-limit). Slike reguleringer gir ikke rett til refusjon av innbetalt beløp.

 

Vi minner om Forskrift om utøverlser av jakt, felling og fangst § 15: "Til jakt og felling er bruk av hagle for mer enn to skudd forbudt"

Brudd på overnevnte forskrift og brudd på grunneierlagets jaktregler kan føre til politianmeldelse.