Rype / skogsfugl på statsallmenningen i Engerdal

Rype / skogsfugl / småviltjakt i storslått natur på Engerdal fjellstyre sitt området. Etter magre år og fredning av rype ser det nå bedre ut med fugl.

Arter

 • Lirype
 • Fjellrype
 • Røy
 • Tiur
 • Orrfugl
 • Jerpe
 • Hare
 • Rødrev
 • Grevling
 • Røyskatt
 • Mår

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


05.03.2019 kl. 09:00

01.04.2019 kl. 23:59

Om oss

Engerdal fjellstyre forvalter Norges største statsallmenning etter rammer fastlagt i fjelloven. Fjellstyret har seks ansatte.

Kontakt oss

Engerdal fjellstyre

62459177

post@engerdal-fjellstyre.no

Lenker på denne siden

 • Ingen lenker

Jaktkvoter

Baglimit blir kunngjort på våre hjemmesider etter taksering i august.

Alle jegere plikter å gjøre seg kjent med dette før jaktstart.

 

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Det gis ingen prisrabatt dersom kjøper allerede har jaktkort for småvilt uten ryper og skogsfugl. Betalt jaktkort som ikke benyttes refunderes ikke med mindre helt spesielle forhold foreligger. Kortet selges med klare forbehold om mulig avlysning av jakt eller senere vedtak om fangstbegrensninger. Jaktkort som ikke er betalt innen fristen trekkes på nytt blant venteliste.

Jaktregler

Ved kjeøp av kort aksepterer jegeren følgende forutsetninger:

1. Det er jegerens eget ansvar å sette seg inn i de bestemmelser som fjellstyret fatter vedrørende fangstbegrensninger, soneinndelinger og andre reguleringer. Informasjon om dette publiseres på fjellstyrets hjemmeside.

2. Det kan jaktes både med og uten hund.

3. Når fangstbegrensninger er oppnådd (kvote for dag/uke/periode), skal jakta avsluttes.

4. Jegeren er selv ansvarlig for å opptre korrekt i henhold til lover og regler for jakt. Sikker og human jakt skal være parolen.

5. Jaktkort og jegeravgiftskort (med kvittering) skal medbringes under jakta.

6. Jaktrapport er obligatorisk og skal leveres umiddelbart etter jaktperiodens slutt. Dette gjøres digitalt.

7. Jakt er ikke tillatt på innmark/privat eiendom innenfor allmenningens grenser uten eierens samtykke på forhånd. Jakt nær bebyggelse og bolighus skal ikke forekomme.

8. Jaktkortene gjelder hele statsallmenningen (med unntak av de verneområder der vernebestemmelser forbyr jakt). Jegeren er selv ansvarlig for å sette seg inn i hvilke regler som gjelder i de ulike verneområdene.

Andre aktuelle tilbud