Rådyrjakt, Østagrenda JFF

Rådyr- og bukkejakt med enkel adkomst hos Østagrenda JFF. Skogsterreng med aktiv predatorkontroll.

Arter

  • Rådyr

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


31.05.2018 kl. 09:00

Kontakt oss

Østagrenda Jakt og Fiske

Agnar Trøen

90131683

ostagrenda.jaktogfiske@gmail.com

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

En bukk/rådyr pr jaktkort. Det selges 6 kort i området. 

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Grei adkomst via veien inn til Fiskevollen.  Ellers er det enkelte mindre veier i terrenget. Gran og Furuskog, med innslag av Bjørk (øvre deler av terrenget er det glissen skog) . Det er enkelte setrer og buer i terrenget disse er private.
Det kan være jakt på andre viltarter samtidig med jakta i terrenget.
Det er aktiv predatorkontroll i terrenget og i områdene rundt.

 

Det et god bestand av rådyr i området.

 

Størrelse: 59 780 dekar

 

Det er pr. i dag ikke fast tilhold av Ulv i området.

Jaktregler

Bukkekort går over til ordinær jakt dersom det ikke felles bukk innen 23/09
Felling varsles samme dag til kontaktperson Agnar Trøen, 901 31 683.
Jakt ikke tillatt på innmark
Jegere må ha tilgang til ettersøkshund
Alle jegere er forpliktet til å levere fangstrapport.

Jakttider:
10/08 – 23/09  ( Bukkekort)
01/11 – 23/12   ( Ordinær )