Småviltjakt i Rælingsmarka

Rælingen JFF disponerer småviltjakta i Rælingen og i deler av Østmarka naturreservat. SE DETALJKART I TEKSTEN UNDER. KARTUTSNITTET VISER KUN HELE KOMMUNEN.

Arter

 • Småvilt
 • Røy
 • Tiur
 • Orrfugl
 • Jerpe
 • Hare
 • Rødrev
 • Mår
 • And
 • Ringdue

Beliggenhet

Kontakt selger

Rælingen Jeger-og Fiskerforening

Lars Mathisen

90030593

lars@norma.as

Kjøp/søk kort her

Om selger

LINK TIL JAKTKART VIA HJEMMESIDER:

Rælingen Jeger-og Fiskerforening er kommunens største frivillige organisasjon med nesten 900 aktive medlemmer. Vi er tilknyttet Norges Jeger og Fiskerforbund.

 

Vi har mange aktive jegere i vår forening, med gode organiserte treningsforhold det meste av året på våre to skytebaner. (Hagle/Rifle) Vi disponerer ca 35000 dekar lett tilgjengelig terreng.

 

Følg oss gjerne på Facebook for mer informasjon.

Jaktkvoter

Ingen kvoter, men det henstilles til å frede brunfugl. Bestanden har i de senere år begynt å bli bedre etter enkelte magre år.

Ulv kan forekomme, men Rælingen er foreløpig ikke den kommunen som er mest berørt så langt.

Mer detaljert beskrivelse

VIKTIG!! Kartutsnittet på siden her er kun generelt. For nøyaktig kartutsnitt av selve jaktterrenget klikk her for å laste ned:

Detaljkart over jaktterreng

 

 

I Østmarka naturreservat er det forbud mot: 

 • Hogst og fjærning av tørrkvist og vindfall
 • Plukke blomster eller andre planter
 • Veibygging
 • Sanking av ved til bål
 • Gjødsling
 • Motorisert ferdsel
 • Bruk av levende agn er STRENGT forbudt
 • Smittefaren i forbindelse med bruk av flytende farkoster har gjort at skogeierforeningen forbyr bruk av slike for å unngå vann/krepsepest

 

Dette er tillatt:

 • Fiske
 • Plukke bær og sopp
 • Jakt
 • Merking og preparering av hovedskiløyper
 • Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved

Jaktregler

For alle:

Rifle er ikke tillatt under jakt på fugl. Under elgjakta er det INGEN jakt på småvilt mellom 1 og 15 oktober. Etter det er det samjakt som gjelder. Se jaktkort for nærmere info. VIKTIG: Nye regler tilsier at hver enkelt jeger MÅ rapportere inn direkte i egen app fra Miljødirektoratet. Appen kan lastes ned her:    Android eller Apple

ALLEREDE KJØPTE JAKTKORT REFUNDERES IKKE.

 

For medlemmer: 

Medlemmer som skal jakte rådyr, må huske på at det fra 10.08 til og med 24.09 KUN må jaktes voksne bukker med rifle. Fra 25.09 til og med 23.12 kan alle dyr jaktes med både hagle og rifle. 

 

Kart over Rådyrterrenget finner du her:

Rådyrterreng

 

Andre aktuelle tilbud