Harejakt i Vingelen i Nord -Østerdalen

Jakt i kulturlandskap, barskog og fjellbjørkeskog, et stort område på 61 000 daa i Nord Østerdalen. Fremstår som ulvefritt.

Arter

  • Hare

Beliggenhet

Viktige datoer


13.07.2023 kl. 09:00

Kontakt selger

Vingelen Utmarkslag

Tlf 47921187

jakt@vingelen.com

Kjøp/søk kort her

Om selger

Vingelen Utmarkslag er en av to hovedorganisasjoner for grunneierne i Vingelen.

Utmarkslagets ansvarsområde er det som er under tregrensa; skog, veier, elgjakt, skogsfugljakt, rådyrjakt etc.

Jaktkvoter

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Vingelen Utmarkslag selger kort på harejakt i Vingelen.
Terrenget varierer noe, med innslag av bjørk i ett område, barskog og kulturlandskap preger resten.
Godt med veier i terrenget.

Det er aktiv predatorkontroll i området, og i naboområdene.

Det jaktes på andre viltarter samtidig med harejakta i terrengene.

I enkelte deler av jaktområdet er det satt opp sperregjerder/strømgjerder for beitedyr. Gjerdene legges i sin helhet ned etter 25. september. De fleste gjerder står uten strøm fra 10. september, men det kan være noen unntak mht private gjerder. 

Terrenget er på ca 61 000 dekar.

 

Terrenget framstår som ulvfritt. Det er ikke fast tilhold av ulv i jaktområdet, og det har ikke vært konflikt mellom jakthund og ulv i jaktområdet. 

Jaktregler

Samjakt med elgjegere fra 1. oktober.

Jakt med hund er lov.

Jegers ansvar:
- Det er jeger sitt ansvar å påse at en utøver jakten innenfor riktig terreng.
- Jaktkortet er ikke gyldig uten at betalt jegeravgift kan dokumenteres.
- Jeger plikter til enhver tid å følge de forskrifter og lover som gjelder i forbindelse med utøvelse av jakten.
- Jeger plikter å levere fangstoppgave uavhengig av fangstresultat. (også om fangst er uteblitt)
- Jegere som ikke leverer inn fangstoppgave vil bli utestengt.

NB! Veiene brøytes ikke ved snøfall.

Naturoppsyn utfører kontrolloppgaver.

 

Forøvrig gjelder alle regler knyttet til jakt og fangst i Norge.

Andre aktuelle tilbud