Rådyrjakt i Åsen/Vola i Vingelen, Nord - Østeralen

Jakt på rådyr og rådyrbukk i Vingelsåsen i Vingelen i Nord -Østerdalen. Flott terreng på over 50 000 dekar med høy tetthet av dyr.

Arter

  • Rådyr

Beliggenhet

Viktige datoer


13.07.2022 kl. 09:00

13.05.2022 kl. 09:00

12.06.2022 kl. 23:59

Kontakt selger

Vingelen Utmarkslag

Tlf 47921187

jakt@vingelen.com

Kjøp/søk kort her

Om selger

Vingelen Utmarkslag er en av to hovedorganisasjoner for grunneierne i Vingelen.

Utmarkslagets ansvarsområde er det som er under tregrensa; skog, veier, elgjakt, skogsfugljakt, rådyrjakt etc.

Jaktkvoter

Et rådyr pr jaktkort

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Bra terreng med høy tetthet av dyr, tradisjon for lite rådyrjakt i området, noe som har ført til en bra økning i bestanden.

Furu og bjørkeskog, noe innslag av gran. Bra med veier i terrenget, en del dyrket mark. Jakt på innmark er tillatt, men vis hensyn. 

Mange bra rådyrbiotoper. Beitedyr kan forekomme i terrenget tidlig i jakta, men er generelt ikke noe problem.

Størrelse ca 50 250 dekar.

 

Terrengene framstår som ulvfrie.

 

For mere informasjon om overnatting og aktiviteter se www.vingelen.no.

Jaktregler

Jaktkortet er ikke gyldig uten:

- skriftlig avtale på tilgang til godkjent ettersøkshund

- storviltprøve 2022 og 80 treningsskudd (gjelder jakt med rifle)


Alle felte dyr skal veies og kontrolleres hos Odd Arvid Nordset i Vingelen, mob 911 75 442. Felling skal varsles samme dag.

Jakta kan bli stoppet på kort varsel ved store snømengder.

 

Jegers ansvar:
- Det er jeger sitt ansvar å påse at en utøver jakten innenfor riktig terreng.
- Jaktkortet er ikke gyldig uten at betalt jegeravgift kan dokumenteres.
- Jeger plikter til enhver tid å følge de forskrifter og lover som gjelder i forbindelse med utøvelse av jakten.
- Ved påskyting/skadeskyting skal viltnemda varsles.

Andre aktuelle tilbud