Rådyrjakt i Åsen/Vola i Vingelen, Nord - Østeralen

Jakt på rådyr og rådyrbukk. Flott terreng på over 50 000 dekar med høy tetthet av dyr. Id i hjorteviltregisteret: 3426V0027

Arter

  • Rådyr

Beliggenhet

Viktige datoer


01.06.2024 kl. 09:00

06.02.2024 kl. 09:00

01.04.2024 kl. 23:59

Kontakt selger

Vingelen Utmarkslag

Tlf 47921187

jakt@vingelen.com

Kjøp/søk kort her

Om selger

Vingelen Utmarkslag er en av to hovedorganisasjoner for grunneierne i Vingelen.

Utmarkslagets ansvarsområde er det som er under tregrensa; skog, veier, elgjakt, skogsfugljakt, rådyrjakt etc.

Jaktkvoter

Et rådyr pr jaktkort

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Bra terreng med høy tetthet av dyr, tradisjon for lite rådyrjakt i området, noe som har ført til en bra økning i bestanden.

Furu og bjørkeskog, noe innslag av gran. Bra med veier i terrenget, en del dyrket mark. Jakt på innmark er tillatt, men vis hensyn. 

Mange bra rådyrbiotoper. Beitedyr kan forekomme i terrenget tidlig i jakta, men er generelt ikke noe problem.

Størrelse ca 50 250 dekar.

 

Terrengene framstår som ulvfrie.

 

For mer informasjon om overnatting og aktiviteter se www.vingelen.no.

Jaktregler

Jaktkortet er ikke gyldig uten:

  • skriftlig avtale på tilgang til godkjent ettersøkshund
  • storviltprøve 2024 og 80 treningsskudd (gjelder jakt med rifle)


Alle felte dyr skal veies og kontrolleres hos Odd Arvid Nordset i Vingelen, mob 911 75 442.
Felling skal varsles samme dag og legges inn i hjorteviltregisteret senest innen veiedato.

Jakta kan bli stoppet på kort varsel ved store snømengder. Kjøpte jaktkort vil ikke bli refundert.
Tolga har per i dag fri avskyting av Rådyr, dette kan endres på kort varsel både før og under jakta.

Jegers ansvar:
- Det er jeger sitt ansvar å påse at en utøver jakten innenfor riktig terreng.
- Jaktkortet er ikke gyldig uten at betalt jegeravgift kan dokumenteres.
- Jeger plikter til enhver tid å følge de forskrifter og lover som gjelder i forbindelse med utøvelse av jakten.
- Ved påskyting/skadeskyting skal viltnemda varsles.

Andre aktuelle tilbud