Rådyrjakt,Vangsåsen i Vingelen, Nord -Østerdalen

Jakt på rådyr og rådyrbukk. Flott terreng på over 42 000 dekar, med høy tetthet av dyr. Ikke fast tilhold av ulv. Id i hjorteviltregisteret: 3426V0027

Arter

  • Rådyr

Beliggenhet

Viktige datoer


01.06.2024 kl. 09:00

01.03.2024 kl. 09:00

01.04.2024 kl. 23:59

Kontakt selger

Vingelen Utmarkslag

Tlf 47921187

jakt@vingelen.com

Kjøp/søk kort her

Om selger

Vingelen Utmarkslag er en av to hovedorganisasjoner for grunneierne i Vingelen.

Utmarkslagets ansvarsområde er det som er under tregrensa; skog, veier, elgjakt, skogsfugljakt, rådyrjakt etc.

Jaktkvoter

Et rådyr pr jaktkort.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Bra terreng med høy tetthet av dyr, tradisjon for lite rådyrjakt i området, noe som har ført til en bra økning i bestanden.

Furu og bjørkeskog, noe innslag av gran. Bra med veier i terrenget, endel dyrket mark. Jakt på innmark er tillatt, men vis hensyn. 

Mange bra rådyrbiotoper. Beitedyr kan forekomme i terrenget tidlig i jakta, men er generelt ikke noe problem.

Størrelse, ca 42 640 dekar.

 

Terrengene fremstår som ulvfrie.

 

For informasjon om overnatting, aktiviteter eller andre tilbud se www.vingelen.no

Jaktregler

Jaktkortet er ikke gyldig uten:

  • skriftlig avtale på tilgang til godkjent ettersøkshund
  • storviltprøve 2024 og 80 treningsskudd (gjelder jakt med rifle)


Alle felte dyr skal veies og kontrolleres hos Odd Arvid Nordset i Vingelen, mob 911 75 442.
Felling skal varsles samme dag og legges inn i hjorteviltregisteret senest innen veiedato.

Jakta kan bli stoppet på kort varsel ved store snømengder. Kjøpte jaktkort vil ikke bli refundert.
Tolga har per i dag fri avskyting av Rådyr, dette kan endres på kort varsel både før og under jakta.

Jegers ansvar:
- Det er jeger sitt ansvar å påse at en utøver jakten innenfor riktig terreng.
- Jaktkortet er ikke gyldig uten at betalt jegeravgift kan dokumenteres.
- Jeger plikter til enhver tid å følge de forskrifter og lover som gjelder i forbindelse med utøvelse av jakten.
- Ved påskyting/skadeskyting skal viltnemda varsles.

Andre aktuelle tilbud