Småviltjakt Rindal Utmarkslag

Ved kjøp av kort plikter jeger selv å sjekke hvilke tidsrammer det kan jaktes på for de forskjellige artene.

Arter

  • Småvilt

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Om oss

Rindal Utmarkslag selger jakt- og fiskekort over store deler av Rindal kommune.

Kontakt oss

Rindal Utmarkslag

Morten Nergård

90955196

rindalutmarkslag@hotmail.com

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Det er kvote på 3 ryper pr. dag.

Brunfugl (hunnfugl) hos skogsfugl er fredet.

Jaktregler

 

 

Jaktbare arter

Det kan jaktes på alle småviltarter i henhold til viltlovens forskrifter.

Kjøpt jaktkort medfører også mulighet for bruk av utmarkslagets område til jakt på store rovdyr når det eventuelt er åpnet for jakt på disse artene.  

 

Jakttider og jaktregler. Kvote på 3 ryper pr. dag. 

Alle jaktbare arter følger nasjonale jakttider, med følgende unntak: Rype, skogsfugl og hare. Rype og hare uten bruk av hund fra 15.09.2021 til 23.12.2021. Hannfugl hos skogsfugl uten bruk av hund fra 01.11.2021 til 23.12.2021. Hunnfugl hos skogsfugl er fredet.

 

Jakt med hund.

Bruk av hund på rype og skogsfugl er søknadspliktig. Det er jakttid fra 01.10.2021 til 23.12.2021 på rype, og 01.11.2021 til 23.12.2021 på skogsfugl. Søknad sendes på SMS til telefonnummer 952 52 323  fra 01.08.2021 til 15.09.2021 med navn, adresse og hvilket jaktområde (nord, midt, sør) det hovedsaklig vil bli jaktet på. Jaktområde nord er nord for fylkesveg 65. Jaktområde midt er mellom fylkesveg 65 og fylkesveg 6166 (Romundstadbygdvegen), og jaktområde sør er sør for fylkesveg 6166 (Romundstadbygdvegen). Kart finnes på våre medlemssider på inatur.no. Det er krav om at fangstrapport (antall skutte ryper og skogsfugl i hvert område) fra siste aktive jaktsesong er sendt på e-post rindalutmarkslag@hotmail.com for å komme i betraktning ved søknad.  

 

Årskort med hund

Innenbygdsboende: 900,-

Utenbygdsboende: 1100,-

 

3-dagerskort med hund

Innenbygdsboende: 600,-

Utenbygdsboende: 700,-

  

Andre opplysninger

For jakt med hund må hunden være ”saueren”. Småviltjakt i terreng der det drives storviltjakt, må kun foregå i forståelse med de som disponerer storviltjakta. Det er utvidet båndtvang i Rindal Kommune i områder der bufe virkelig beiter f.o.m. 21. august til 31. oktober. 

 https://www.rindal.kommune.no/tjenester/naring-landbruk-og-natur/natur-miljo-og-vilt/bandtvang/