Småviltjakt Rindal Utmarkslag

Ved kjøp av kort plikter jeger selv å sjekke hvilke tidsrammer det kan jaktes på for de forskjellige artene. Jaktkartet er ikke oppdatert ennå men kan finnes på våre sider på Trollheimsporten.no

Arter

  • Småvilt

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Om oss

Rindal Utmarkslag selger jakt- og fiskekort over store deler av Rindal kommune.

Kontakt oss

Rindal Utmarkslag

Nils Ivar Grøset

95278459

rindalutmarkslag@hotmail.com

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Det er kvote på 2 ryper

Brunfugl (hunnfugl) hos skogsfugl er fredet.

Jaktregler

 

 

 

Nye kort fra 2020

Predatorkor omfatter Rev,Grevling,Kråke,Mår,Ravn,Røyskat,Mink og Skjære innenfor narsjonale jakttider. 

 

Hundekort hare for innebygds og utenbyggdsbeboere. Jakttid fra 01.11.2020 - 28.02.2020  (Limit på 20 kort.) 

 

 

Jaktbare arter

Alle småviltarter som det er jakt på i medhold av viltlovens forskrifter, kan jaktes.

Kjøpt jaktkort medfører også mulighet for bruk av utmarkslagets område til jakt på store rovdyr når det eventuelt er åpnet for jakt på disse artene.  

 

Jakttider og jaktregler

Alle jaktbare arter følger nasjonale jakttider, med følgende unntak: Rype, skogsfugl og hare. Rype og hare uten bruk av hund fra 15.09.2020 til 23.12.2020, hannfugl hos skogsfugl uten bruk av hund fra 01.11.2020 til 23.12.2020 Hunnfugl hos skogsfugl er fredet.

 

Bruk av hund på rype, skogsfugl er søknadspliktig. Det er jakttid fra 15.10.2020 til 23.12.2020  Søknad sendes på sms til telefonnummer 952 52 323  fra 01.08.202020 til 15.09.2020 med navn, adresse og hvilket jaktområde (nord, midt, sør) det hovedsaklig vil bli jaktet på. Jaktområdene finnes på våre medlemssider på Trollheimsporten.no. Det er krav om at fangstrapport (antall skutte ryper og skogsfugl i hvert område) fra siste aktive jaktsesong er sendt på e-post rindalutmarkslag@hotmail.com for å komme i betraktning ved søknad.

 

Årskort med hund

Innenbygdsboende: 900,-

Utenbygdsboende: 1100,-

 

3-dagerskort med hund

Innenbygdsboende: 600,-

Utenbygdsboende: 700,-

  

Andre opplysninger

For jakt med hund må hunden være ”saueren”. Småviltjakt i terreng der det drives storviltjakt, må kun foregå i forståelse med de som disponerer storviltjakta.

 

Hare,skogsfugl og rype har vi tilpasset regeler for jakt for. Alle andre arter følger nasjonale jaktider.