Småviltjakt Rindal Utmarkslag

Velkommen til småviltjakt i Rindal. Her kan du kjøpe jaktkort på Utmarkslaget sine jaktområder.

Arter

  • Småvilt

Beliggenhet

Kontakt selger

Rindal Utmarkslag

Morten Nergård

90955196

rindalutmarkslag@hotmail.com

Kjøp/søk kort her

Om selger

Rindal Utmarkslag selger jakt- og fiskekort over store deler av Rindal kommune.

Jaktkvoter

Det er kvote på 2 ryper pr. dag.

Brunfugl (hunnfugl) hos skogsfugl er fredet.

Jaktregler

Jaktbare arter

Det kan jaktes på alle småviltarter i henhold til viltlovens forskrifter. Link for jakttider ligger nederst på siden.   

Kjøpt jaktkort medfører også mulighet for bruk av utmarkslagets område til jakt på store rovdyr når det eventuelt er åpnet for jakt på disse artene.  

 

Jakt uten hund. Kvote på 2 ryper pr. dag. 

Alle jaktbare arter følger nasjonale jakttider, med følgende unntak: Rype, skogsfugl og hare. Rype og hare uten bruk av hund fra 15.09.2023 til 23.12.2023. Hannfugl hos skogsfugl uten bruk av hund fra 01.11.2023 til 23.12.2023. Hunnfugl hos skogsfugl er fredet.

 

Jakt med hund. Kvote på 2 ryper pr. dag. 

Bruk av hund på rype og skogsfugl er søknadspliktig. Det er jakttid fra 01.10.2023 til 23.12.2023 på rype, og 01.11.2023 til 23.12.2023 på skogsfugl. Hunnfugl hos skogsfugl er fredet. Søknad sendes på e-post fra 01.09.2023 til 15.09.2023 med navn, adresse, telefonnummer og hvilket jaktområde (nord, midt, sør) det vil bli jaktet på. Det er krav om at fangstrapport (antall skutte ryper og skogsfugl i hvert område) fra siste aktive jaktsesong er sendt på e-post rindalutmarkslag@hotmail.com for å komme i betraktning ved ny søknad på jakt med hund.  

Regler for båndtvang: https://www.rindal.kommune.no/tjenester/naring-landbruk-og-natur/natur-miljo-og-vilt/bandtvang/

 

Jaktområde.

Jaktområde nord er nord for fylkesveg 65. Jaktområde midt er mellom fylkesveg 65 og fylkesveg 6166 (Romundstadbygdvegen), og jaktområde sør er sør for fylkesveg 6166 (Romundstadbygdvegen). Kart finnes på våre medlemssider på inatur.no. 

 

Årskort med hund

Innenbygdsboende: kr.: 1000,-

Utenbygdsboende: kr.: 1200,-

 

3-dagerskort med hund

Innenbygdsboende: kr.: 650,-

Utenbygdsboende: kr.: 750,-

  

Andre opplysninger

For jakt med hund må hunden være ”saueren”. Småviltjakt i terreng der det drives storviltjakt, må kun foregå i forståelse med de som disponerer storviltjakta. Det er utvidet båndtvang i Rindal Kommune i områder der bufe virkelig beiter f.o.m. 21. august til 31. oktober. 

 

E-post: rindalutmarkslag@hotmail.com    

Regler for båndtvang: https://www.rindal.kommune.no/tjenester/naring-landbruk-og-natur/natur-miljo-og-vilt/bandtvang/