Harejakt Tynset Vestre

Harejakt i meget godt terreng med veldig god bestand av hare. Lett adkomst til området med mange overnattingstilbud.

Arter

  • Hare

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Video

Viktige datoer


02.05.2020 kl. 09:00

Kontakt oss

Tynset Vestre Grunneierlag

Geir Arne Mælan

41563703

geir_malan@yahoo.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Beskrivelse av området:
Blandingsskog, furuskog i lia mot elva, store arealer med fjellbjørkeskog og noe snaufjell. Flere seterområder med et bra veinett.
Terrenget utgjør triangelet mellom elvene Glomma og Tunna, avgrenset av kommunegrensa mot Tolga i nordøst. Nord for Tynset sentrum.
Det kan forekomme beitedyr i terrenget,  sanking har startet ca. 1. september.
I forhold til antall kort som selges, er det gode muligheter for å jakte uforstyrret fra andre Harejegere. Tynset Vestre er en meget god viltbiotop, og har kortbegrensinger osv. slik at bestandene forvaltes bra. Du kan forvente å se andre jegere i terrenget, men ikke nødvendigvis Harejegere.

Bestandstetthet:
Meget god.
Aktiv predatorkontroll i området.
Lite observasjoner av rev.

Størrelse:
Tynset Vestre Grunneierlag er på totalt ca 75 000 dekar som er delt inn i felt 1 Storåsen, felt 2 Åsan og felt 3 Lonsjølia.
Ca 25 000 mål pr felt

 

For å lese mere om jaktområdet se Tynsetvestre

Jaktregler

Terrengene framstår som ulvfrie.
Hund er tillatt på alle kort.
Samjakt med elgjegere og andre fra 1. oktober.
Alle jegere er forpliktet til å levere fangstrapport.

Jegeravgiften må være registrert betalt før jaktkort kan kjøpes.

For å få registrert jegeravgiften som betalt samme dag kan den betales direkte på www.brreg.no

Ved betaling over nettbank må man regne med at det kan ta flere dager før betalingen er registrert hos jegerregistret.

Andre aktuelle tilbud