Småviltjakt i Maridalen

Solemskogen JFF tilbyr dagskort på småviltjakt i "hjertet av Oslo" til våre medlemmer.

Arter

 • Småvilt
 • Røy
 • Tiur
 • Orrfugl
 • Jerpe
 • Hare
 • Rødrev
 • Grevling
 • Røyskatt
 • Mår
 • Gjess
 • And
 • Skarv
 • Vadefugler
 • Spurvefugler
 • Ringdue

Beliggenhet

Viktige datoer


01.08.2022 kl. 09:00

Kontakt selger

Solemskogen Jeger- og Fiskerforening

90086872

jakt@solemskogen.org

Kjøp/søk kort her

Om selger

Solemskogen Jeger- og Fiskerforening ble startet av en gruppe lokale jakt- og fiskeinteresserte i 1980. Foreningen har etterhvert fått medlemmer fra store deler av Oslo og områdene rundt byen, men fremdeles har vi en sterk lokal forankring.

 

40 år etter starten har foreningen ca 1400 medlemmer og aktive utvalg med egen satsing mot ungdom og kvinner, vi har spesielle utvalg som retter seg mot jakt, skyting, hund, fiske og opplæring. Foreningen arrangerer ulike kurs, hvorav Jegerprøvekurset er det mest kjente.

 

Vi disponerer vår eget jaktterreng i Lillomarka. Her jakter vi både småvilt og rådyr. Det er mulig å kjøpe sesongkort eller døgnkort, og vi setter av egne jaktdager til opplæring. 

Sesongkort er søknadspliktige og søknad må sendes jakt@solemskogen.org innen 15 mai for å være med i trekningen. 

Dagskort selges på Inatur med jaktstart 25 sept., førtse 14 dager er reservert for sesongkortene.

Spørsmål om jaktkort kan sendes jakt@solemskogen.org

Jaktkvoter

Vi har en langsiktig forvaltning av våre skogsfuglbestander, henstiller vi til å begrense avskytingen av røy og tiur til maks 1 fugl av hver pr. jeger under sesongen.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Solemskogen JFF tilbyr dagskort på småviltjakt for våre medlemmer i vårt terreng i Maridalen.

For å benytte deg av dette tilbudet MÅ du ha gyldig betalt medlemskap i Solemskogen JFF for inneværende jaktår.

 

Medlemmer kan benytte seg av ungdomsrabatten ut det året de fyller 26 år.

Jaktregler

 

For å benytte deg av dette tilbudet må du ha gyldig betalt medlemskap i Solemskogen JFF.

Småviltjakt.

1.    Jakttider
Småviltjakten er fra 10. september til 23. desember. Under elgjakten er det begrensninger på deler av vårt terreng. Ukedager i fra 5 oktober og ut oktober har vi ikke lov å jakte småvilt. I helgene kan vi jakte innenfor helgefredningsgrensen og den er lagt slik at den delen av terrenget som hører til Nittedal er fredet, Oslo delen kan jaktes. Helgefredningsgrensen er markert med rødt på kartet over grenser. Elgjakten er fra 5. oktober til og med 30. november, med samjakt i november.

Jakthundprøver – ingen jakt.
Elghundprøven er mandag 6. november og tirsdag 7. november, 2023
Harehundprøve  er torsdag 9. november og fredag 10 november, 2023
Det er ikke jakt på disse datoer, gjelder alle terreng. 

2.      Begrensninger på antall fugl
Vi har en langsiktig forvaltning av våre skogsfuglbestander, henstiller vi til å begrense avskytingen av røy og tiur til maks 1 fugl av hver pr. jeger under sesongen.

3.    Jaktrapport
Jaktrapport for småvilt skal sendes inn senest 28 desember etter sesong. Det er en forutsetning for å få jaktkort igjen at du innrapporterer, selv om resultatet ble null. Jaktrapport skal fortrinnsvis sendes på e-post til jakt@solemskogen.org Husk å skrive fullt navn.

4.    Trening og jakt med hund
Det kreves bruk av godkjente sauerene hunder i tiden før elgjakten. Det er generell båndtvang i tiden 1.april til 20.august. Det er ikke tillatt å trene hunder i terrenget før småviltjakten starter 10.september, med unntak for harehunder som kan trene fra 1. september.

5.    Vis hensyn
Vær oppmerksom og unngå jakt på tider og steder hvor det ferdes mye folk. Opptre på en diskret og skikkelig måte, husk at dere er ambassadører for jaktutøvelsen. Postering på hare i trafikkert vei eller ved merket sti, er ikke tillatt. 

6.    Samkjøringsregelen:

Småviltjegere har må orientere seg om hvor det foregår drevjakt på rådyr slik at man unngår farlige situasjoner. Fellesjakta på rådyr forgår lørdag og søndag hver helg frem til jul, småviltjegers plikt å ta kontakt og orientere seg om dette. På nettet www.solemskogen.org finner du terminliste og hvem som er jaktleder (tlf.nr og mail)

Info legges også ut på facebook gruppe: Jaktutvalget Solemskogen JFF

 

7.    Jaktledere elglagene:

LØRENSKOG (Lørenskogshøgda, terr. mot naturreservatet, Langedalskollen og vestover mot Kalvsjøen):Gunnar Svendsen mob.91544528 Mail: gunnar.svendsen@statnett.no

 

8.   

Eventuelle brudd på ovennevnte bestemmelser og regler kan føre til tap av jaktmulighet for dette og senere år.