Skogsfugl jakt Østagrenda Rendalen

Skogsfugl jakta er delt i to felt, av totalt ca 63 000 dekar. Gran og glissen furu skog med litt innslag av bjørk.

Arter

  • Røy
  • Tiur
  • Orrfugl

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


31.05.2018 kl. 09:00

Kontakt oss

Østagrenda Jakt og Fiske

Agnar Trøen

90131683

ostagrenda.jaktogfiske@gmail.com

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Bag limit på 2 fugl pr. dag pr jeger.

Priser:
10/09    – 16/09  – kort m/hund kr 2500,-
17/09    – 23/09  – Kort m/hund kr 2500,-
12/10 – 22/12  – Kort m/hund kr 300,- pr dag

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Grei adkomst via veien inn til Fiskevollen. (Denne veien fungerer også som grense mellom felt 1 og 2.) Ellers er det enkelte mindre veier i terrenget. Gran og Furuskog, med innslag av Bjørk (øvre deler av terrenget er det glissen skog) . Terrenget er på ca. 45 000 dekar. Det er enkelte setrer og buer i terrenget disse er private.
Det kan være jakt på andre viltarter samtidig med jakta i terrenget.
Det er aktiv predatorkontroll i terrenget og i områdene rundt.

Jaktregler

Det er pr. i dag ikke fast tilhold av Ulv i området.
Bag limit på 2 fugl pr. dag pr jeger