Marker - Småviltjakt - Opsal Grunneierlag

Velkommen til småviltjakt med og uten hund - en drøy time fra Oslo. Her selges max 6 jaktkort pr. dag, så her er det god plass.

Arter

  • Småvilt
  • Røy
  • Tiur
  • Orrfugl
  • Jerpe
  • Hare
  • Rødrev
  • Mår
  • And
  • Vadefugler

Beliggenhet

Kontakt selger

Opsal Grunneierlag

Thore Haugerud

93482443

opsal.grunneierlag@gmail.com

Kjøp/søk kort her

Om selger

Opsal grunneierlag er et lag bestående av 16 grunneiere.

Terrenget er på  18.000 dekar med variert skogsterreng med både myrområder, tett skog, hogstflater og fin furuskog. Området ligger i Marker kommune i nordøstre delen av Østfold.

Jaktkvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Terrenget strekker seg fra Jåvall-krysset og Kroksund i sør til kommunedelet mellom Marker og Rømskog i nord. 


Det er et variert terreng med tanke på vegetasjon og kupperinger. det varierer fra nyhogde flater til gammel og hogstmoden skog.

Det finnes områder som er småkupperte, områder med større kupperinger, store flate åser og små og store myrområder. 

 

Avstander: 
Oslo                     ca. 1t 15 min
Moss                   ca. 1t og 15 min
Lillestrøm             ca. 1t
Halden                 ca. 1t 

Fredrikstad          ca. 1t 15 min

Moss                    ca. 1t og 15 min


Det finnes skogsbilveier over store deler av terrenget. Disse er sperret med bom, men terrenget starter i umiddelbar nærhet.

Generelt kan det sies at det har vært begrenset med skogsfugl i området men man har sett en økning av fugel i området.

 

Jaktregler

Jaktperioden er delt i to i år, en før og etter elgjakt. Dvs 10.09 - 12.10 og 30.10 - 23.12.

Det selges max 6 kort pr. dag.

Grunneierne ønsker ikke skogsfugljakt nær bebyggelse og jordbruksarealer. 
Det presiseres også at duejakt ikke inngår. 

 

Jegere har selv ansvaret for å undersøke om det bedrives elgjakt i sisteperiode det selges kort! Dvs fra 12.10. til 23.12.

E-mail : Opsal.grunneierlag@Gmail.com

 

NB ! SE VEDLAGTE JAKTKART FOR DETALJERT OVERSIKT OVER JAKTTERRENG !

Veibeskrivelse

Fra Oslo - følg E18 til Mysen deretter riksvei 123 til Kroksund eller kjør til Ørje og deretter riksvei 21 og skilt mot Kroksund.

Andre aktuelle tilbud