Rype og skogsfugl i Misterlia inkl. overnatting

Rype og skogsfugl jakt i vakre Rendals fjella. Overnatting i hytte/seterstue som ligger midt i terrenget er inkludert i tilbudet.

Arter

  • Lirype
  • Fjellrype
  • Røy
  • Tiur
  • Orrfugl

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Maren Kværness Halberg

905 09 244 - 984 42 757

maren@mistra.no

Kjøp/søk kort her

Jaktkvoter

Det er en baglimit på 2 ryper og 1 skogsfugl pr jaktdøgn pr jeger.

Hund er tillatt på dette tilbudet.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Dette er et flott område på ca 21 000 dekar med varierende snaufjell, myrer og bjørkeskog. 

Skogsfuglbestanden er markert økende år for år. 

 

Alle tilbud gjelder jakt etter rype og skogsfugl inkludert overnatting i hytte som ligger midt i jaktterrenget.

For mer detaljert beskrivelse av hytte se informasjon om hytta som er inkludert nederst på siden under "Andre aktuelle tilbud".

Informasjon om kode til nøkkelboks med mer vil bli sendt ut etter at jakten er bestillt og betalt.

 

NB!

Veien inn til området er IKKE vinterbrøytet!

 

 

 

Jaktregler

 Dette kortet er bare gyldig sammen med betalt jegeravgift og kan ikke overdras til andre. Kortet må alltid medbringes og forevises på forlangende av hvem som helst. Lov om viltet av 29.mai 1981 nr 38 bestemmer.

Jegere med hund må sette seg inn i de til en hver tid gjeldende båndtvangsreglene i Rendalen Kommune.

 

  • Jeger plikter å levere fangstrapport uavhengig av fangstresultat. (også om fangst er uteblitt).
  • Jegere som ikke leverer fangsrapport vil bli utestengt fra neste års jakt.

 

 

 

 

Andre aktuelle tilbud