Blåfjellakortet - Jakt på smårovvilt på Nordmøre og i Trøndelag

Vi ønsker velkommen til jakt på smårovvilt i vår flotte natur i Halsa i Heim kommune og Åsskard i Surnadal kommune. Her har vi et tilbud til deg som vil jakte på smårovvilt.

Arter

 • Småvilt
 • Rødrev
 • Grevling
 • Røyskatt
 • Mår

Beliggenhet

Kontakt selger

Blåfjella felles kortområde

00000000

post@blafjella.no

Kjøp/søk kort her

Om selger

Blåfjella felles kortområde består av Åsskard
Utmarkslag, Halsabygda storviltvald, Betna og Vågland Utmarkslag, Valsøyfjord
Utmarkslag og Lerviklandet, Rodal og Engdal Utmarkslag. Disse lagene består av
rettighetshavere med jakt- og fiskerett innenfor kortområdet.

Jaktkvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Blåfjellaområdet dekker vel 500 km2 landareal og omfatter hele Halsa i Heim kommune samt Åsskard i Surnadal kommune. Mesteparten av området er kupert, og har en geologi preget av gneis i forskjellige former, med årer av glimmerskifer og øyer av gabbro. Skoggrensa ligger på mellom 400 – 500 meter, noen få plasser kan den gå høyere. Terrenget kommer opp i 978 m.o.h. med Hjelmen som høyeste topp i området.

Mesteparten av området er kupert, hvor skoggrensa ligger på mellom 400 – 500 meter. For korrekte jaktgrenser, se og skriv ut vedlagte fil Jaktområde Blåfjella

 

Nyttige linker :

 

Jaktregler

Jaktsesongen følger jegeråret, det vil si at den varer fra 1. april til 31. mars og den følger direktoratets til en hver tid gjeldende jakttider for de enkelte arter. Se ”Forskrift om jakt- og fangsttider, 2017–2022”. Blåfjella forbeholder seg retten til å kunne endre jakttiden i løpet av jaktperioden (en slik endring vil bli varslet i god tid).

Kortet gir i utgangspunktet innehaver rett til å drive jakt og fangst på smårovvilt, innenfor gjeldende jakt- og fangsttider, på grunneiernes arealer i Blåfjella.

 • Det er den enkelte jegers ansvar å innhente grunneiers tillatelse til jakt på smårovvilt.
 • Jaktbare arter er rødrev, (vill)mink, mårhund, mår, grevling, røyskatt, kråke og ravn.

Det selges bare sesongkort og kun gjennom Inatur. Jaktkortet koster 100,- kroner. Dette vil da samtidig være en deltageravgift i en konkurranse om premiering av de tre beste jegere for hver sesong. Jegeren plikter å sette seg inn i reglene for jakt og fangst.

Kortet gir også tillatelse for bruk av feller for fangst av mår, rødrev og villmink. Fellene skal merkes tydelig med navn og telefon-/mobilnummer. Utlegging av åte og feller for rødrev o. a. krever spesiell tillatelse fra grunneierne. Det samme gjelder for oppsett av kråkefeller, ta eventuelt kontakt med Blåfjellas kontaktpersoner for avklaring av mulighetene for dette. Ved utplassering av feller skal grunneier ha beskjed før fellene utplasseres. En del av åtejakta på smårovvilt vil foregå på eller i nærheten av innmark, husk at det heller ikke er tillatt å løsne skudd på innmark uten grunneiers tillatelse.

Fangstrapportering er obligatorisk og skal rapporteres fortløpende til Blåfjellas kontaktpersoner. Det er viktig at fangstrapport leveres inn selv om du ikke har skutt/fanget noe. Felt vilt vises frem til en av de oppnevnte kontaktpersonene og i henhold til gitte rutiner:

 • For pelsvilt leveres sammenbundne labber i gjennomsiktig lukket plastpose (enten fremføtter med 5. kloa, eller alle fire labbene, eller hvis dyret skal prepareres må hele dyret vises frem).
 • For kråkefugler skal to føtter bundet sammen parvis vises frem.

Skuddpremiens størrelse vil til en hver tid være tilgjengelig på Blåfjellas hjemmeside. Blåfjella fører regnskap over fellingene etter oppgave gitt av kontaktpersonene og betalere ut skuddpremier etter endt jaktsesong. Videre blir de tre personene med høyest poengsum etter endt sesong premiert ekstra. Konkurransen følger jaktåret, altså 1. april til 31. mars.

Kjøpt jaktkort refunderes ikke. Jegerne skal vise tilbørlig hensyn til andre brukere av utmarka, herunder andre jegere. Innehavere av kortet plikter å ta hensyn til annen ordinær jakt som foregår i Blåfjellas område. Spesielt tenker vi her på allmennhetens bruk av utmarka samt utøvelse av småviltjakt og storviltjakt. Overtredelse av viltlovgivning med tilhørende forskrifter kan føre til anmeldelse, inndragning av jaktkort og nekt av jakt på Blåfjellas område i framtiden.

 

VIKTIG FOR ALLE SOM LØSER KORT:

I tillegg til rapportering på Inatur er det obligatorisk å rapportere til en av Blåfjellas kontaktpersoner.

 • Felt vilt skal vises frem til en av de oppnevnte kontaktpersonene og i henhold til gitte rutiner:
 • For pelsvilt leveres sammenbundne labber i gjennomsiktig lukket plastpose (enten fremføtter med 5. kloa, eller alle fire labbene, eller hvis dyret skal prepareres må hele dyret vises frem).
 • For kråkefugler skal to føtter bundet sammen parvis vises frem.

Se også vedlagte fil under.

Veibeskrivelse

Fra Trondheim og Kristiansund følger man E39. Fra Sunndalsøra og Surnadal følger man Riksveg 65.

Andre aktuelle tilbud