Rådyrjakt Øvre Rendal Grunneierlag

Rådyrjakt i Øvre Rendalen.

Arter

  • Rådyr

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


10.05.2019 kl. 09:00

Kontakt oss

Øvre Rendal Grunneierlag

Henning Ingebrigtsten

91302709

henning.ingebrigtsen@vekstra.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

1 dyr pr kort.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Rådyr Bukk      kr 1000,-  (kortbegrensning 10 kort)
Rådyr Ordinær kr 800.-   (kortbegrensning 10 kort)

Det er pr. i dag ikke fast tilhold av Ulv i området.

 

Lettjaktet felt med gode adkomstmuligheter fra veinettet i området.
Blandingsskog og furuskog i liene, noe granskog.  Godt utbygd seter/skogsbilveinett.

 

 

 

Jaktregler

Bukkekort går over til ordinær jakt dersom det ikke felles bukk innen 23/09
Felling varsles samme dag til kontaktperson.
Jakt ikke tillatt på innmark
Jegere må ha tilgang til ettersøkshund eller gyldig underskrevet avtale med  ettersøksekvipasje.
Alle jegere er forpliktet til å levere fangstrapport.

Kort kjøpere ( rådyr, hjort ) sender kopi av betalt jegeravgift, tilgang til etter søks hund og bestått jegerprøve til

Henning Ingebrigtsen, Gamle Kongevei 5109, 2484 Rendalen eller e-post henning. ingebrigtsen@vekstra .no

.

Kortet er ugyldig før dette er gjort, kortet gjelder for kun en navngitt person.

 

Jegerinstruks må leses før jaktkort kan kjøpes.

Vedlagte filer

Andre aktuelle tilbud