Rådyrjakt Viltstellområdet 4 Alvdal

Rådyrjakt i Alvdal Kommune for innenbygds. Restkort trekkes blant utenbygds.

Arter

  • Rådyr

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


16.05.2020 kl. 09:00

01.06.2020 kl. 23:59

Om oss

Her er det mange muligheter til å "dyrke" et rikt friluftsliv, enten du er ute etter fangst eller om du bare ønsker flotte naturopplevelser. Vi kan blant annet by på Alvdal Vestfjell som er et fantastisk turområde, både sommer og vinter!

Kontakt oss

Alvdal Grunneierlag

Fredager 9 - 15

45899259

post@alvdalgrunneierlag.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

1 dyr pr kort og 1 kort pr jeger.

Ca 35 % av total kvoten blir lagt ut som bukkekort. 

Jegere som ønsker bukkejakt søker på dette. Husk: søker du bukk må du også søke ordinærkort for å være med i trekning av dette om du ikke tildeles bukkekort.

Det kan søkes på så mange felt som ønskelig.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Jaktregler

For å kunne søke som innenbygds må du være registrert med bostedsadresse i Alvdal Kommune.

 

  • Jegere som har fått kjøpt jaktkort for rådyr i Alvdal, kan jakte sammen som lag til siste dyr er felt. Dette gjelder også på tvers av jaktfelta, men dyret må felles på omsøkt felt i henhold til jaktkortet.
  • Ved bukkejakt fram til 24. september, er det kun tillatt å bruke rifle. Skyteprøve fra 2019 er gjeldene.
  • I ordinær rådyrjakt fra 2. oktober er det tillatt å bruke hagle, også med slugs(ref forskrifter i viltloven).
  • Det er ikke tillat å benytte løs på drevet halsende hund under jakt innenfor ordinær båndtvangsperioden. Det er heller ikke tillatt å bruke løs hund under jakt på voksen råbukk i perioden fra 10. august til og med 24. september. Det er imidlertid tillatt under den ordinære rådyrjakta fra og med 2.oktober og inntil jakttidens slutt.
  • Det presiseres at kjøring på innmark ikke er tillatt.

 

Jegers ansvar:
- Det er jeger sitt ansvar å påse at en utøver jakten innenfor riktig terreng.
- Jaktkortet er ikke gyldig uten at betalt jegeravgift kan dokumenteres.
- Jaktkortet er ikke gyldig uten at tilgang på godkjent ettersøkshund kan dokumenters.
- Jeger plikter til enhver tid å følge de forskrifter og lover som gjelder i forbindelse med utøvelse av jakten.

- I tillegg skal fangstoppgave leveres over internett (inatur) umiddelbart etter felling og senest 23.12 ved ikke fangst.
- Jegere som ikke leverer fangstoppgave vil bli utestengt fra neste års jakt. 

Andre aktuelle tilbud