Småviltjakt i Vang i Hamar kommune.

Velkommen til småviltjakt hos Vang Almenning like utenfor Hamar. Jaktterrenget er på ca 220.000 dekar. Det er ikke etablert ulv i allmenningen. Hytter for leie.

Arter

 • Småvilt
 • Lirype
 • Røy
 • Tiur
 • Orrfugl
 • Jerpe
 • Hare
 • Rødrev
 • Grevling
 • Røyskatt
 • Mår
 • Gjess
 • And
 • Ringdue

Beliggenhet

Viktige datoer


08.05.2023 kl. 09:00

Kontakt selger

Vang JFF

Torkel Skoglund

97036320

smaviltutvalget@gmail.com

Kjøp/søk kort her

Om selger

Vang Jakt- og Fiskeforening ble etablert i 1922. Medlemstallet ligger rundt 800 med­lemmer totalt.

Vi har mange aktiviteter innen fiske, jakt og ikke minst friluftsaktiviteter. Det finnes 12 aktive utvalg som dekker alle våre aktiviteter både sommer og vinter, deriblant et utvalg som driver sau/hund-dressur

Foreningen har en moderne jaktskytebane på Rødsetervollen. Anlegget omfatter både elgbane og leirduebane. Det er trenings- kvelder fra tidlig om våren til jaktstart. 

Følg oss gjerne på Facebook.

Jaktkvoter

Takseringer i august dannet grunnlaget for årets jaktkvoter. Vis ansvar ved å spare stamfugl – skyt kylling. Under finner du resultatene fra småviltjakta.

Jaktrapport leveres her på siden senest 7 dager etter endt jakt. Dette gjelder også om man ikke har felt vilt. Manglende rapportering vil medføre at jaktkort ikke blir utstedt neste sesong.

KVOTE FOR 2022 ER TO FUGLER PR JEGER PR DAG.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Vang JFF forvalter småviltjakten  på vegne av Vang Almenning. Almenninga er på 220.000 dekar og består av store skogområder, myr og fjell. Nord i terrenget kommer man over på fjellterreng. Det er et godt utbygd skogsbilvegnett som er tilgjengelig mot løsing av vegavgift ved bommen på Gåsbu. Almenningen er et attraktivt turområde. Dette må jegerne ta hensyn til under jakta. Legg merke til område med jaktforbud i helgene.

For sesongen 2022 er det opphold i småviltjakta i perioden f.o.m 25.09 t.o.m. 07.10 grunnet elgjakt.

Jaktregler

Det selges et begrenset antall sesongkort til utenbygds. Med utenbygds menes andre postnumre enn 2318, 2319, 2321, 2322, 2323 og 2324. 

Utflyttet medlem som har ivaretatt medlemskapet sitt opprettholder sin status som innenbygdsboende. I tillegg er salg av dagskort fra 1.november åpent for alle jegere.

Ungdom fra 16 og til og med 19 år får 50% rabatt ved kjøp av sesongkort.

Ved kjøp av jaktkort er det krav om at kortkjøper har gjennomført 50 obligatoriske pliktskudd. Hundejegere må i tillegg dokumentere gyldig sauerenhetsbevis ved jakt før 25.september. Dette beviset kan ikke være eldre enn to år. Begge deler må være i orden og kunne fremvises ved kontroll for at jaktkortet skal være gyldig.

Det tillates ikke bruk av rifle under jakt på fugl og hare. Legg merke til område på kartet hvor jakt ikke er tillatt i helgene.

Jaktkart som du kan laste ned og skrive ut.

NB! Ved kjøp av hyttekort eller koiekort SKAL hyttas unike nummer påføres etter jegerens navn.  F.eks. Ola Iversen - Hytte nr 32

Det er en begrensning på to - 2 - jaktkort pr hytte.

Andre aktuelle tilbud