Harejakt Tunna-Fåa Grunneierlag

Harejakt i Tunna-Fåa grunneierlag, Tynset Kommune. Feltet er lett jaktet med grei adkomst inn i terrenget

Arter

  • Hare

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


02.05.2019 kl. 09:00

Kontakt oss

Tunna Fåa Grunneierlag

97726093

ni-ne@online.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Hund tillatt på alle kort.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Lettjaktet felt med gode adkomstmuligheter fra veinettet i området. Blandingsskog og furuskog i liene, noe granskog.  Godt utbygd seter/skogsbilveinett.

Bestandstetthet:
God bestand.
Det drives aktiv predatorkontroll i området

Størrelse:
Ca 36 000 dekar

 

Alle jegere er forpliktet til å levere fangstrapport.
Samjakt med elgjegerne fra 1. oktober.
Terrengene framstår som ulvfrie.

 

Priser:
7 dager kr 1250,- ( kortbegrensning 8 kort )
Døgnkort kr 200,-  ( kortbegrensning 4 kort )
Sesonkort kr 800,-   ( kortbegrensning 8 kort )

Jaktregler

Jegers ansvar:
- Det er jeger sitt ansvar å påse at en utøver jakten innenfor riktig terreng.
- Jaktkortet er ikke gyldig uten at betalt jegeravgift kan dokumenteres.
- Jeger plikter til enhver tid å følge de forskrifter og lover som gjelder i forbindelse med utøvelse av jakten.
- Jeger plikter å levere fangstoppgave uavhengig av fangstresultat. (også om fangst er uteblitt)
- Fangstoppgave leveres over internett.
- Jegere som ikke leverer inn fangstoppgve vil bli utestengt.

Andre aktuelle tilbud