Rådyrjakt Tunna-Fåa Grunneierlag

Rådyrjakt i Tunna-Fåa grunneierlag, Tynset Kommune. Feltet er lett jaktet med grei adkomst inn i terrenget.

Arter

  • Rådyr

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


12.04.2019 kl. 09:00

10.05.2019 kl. 23:59

Kontakt oss

Tunna Fåa Grunneierlag

97726093

ni-ne@online.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Kortet gjelder kun 1 dyr. 

 

 

 

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Lettjaktet felt med gode adkomstmuligheter fra veinettet i området. Blandingsskog og furuskog i liene, noe granskog.  Godt utbygd seter/skogsbilveinett.

Bestandstetthet:
God bestand.
Det drives aktiv predatorkontroll i området

Størrelse:
Ca 36 000 dekar

Jaktregler

For å kunne søke som grunneier må du være registrert i våre medlemslister, eller barn av registrert grunneier.

Søkes det på grunneierkortet uten at disse betingelsene er oppfylt, blir søknaden forkastet. 

 

Alle jegere er forpliktet til å levere fangstrapport.
Samjakt med elgjegerne fra 1. oktober.
Terrengene framstår som ulvfrie.

 

Jegers ansvar:
- Det er jeger sitt ansvar å påse at en utøver jakten innenfor riktig terreng.
- Jaktkortet er ikke gyldig uten at betalt jegeravgift kan dokumenteres.
- Jaktkortet er ikke gyldig uten at tilgang på godkjent ettersøkshund kan dokumenters.
- Jeger plikter til enhver tid å følge de forskrifter og lover som gjelder i forbindelse med utøvelse av jakten.
- Jeger plikter å levere fangstoppgave. Felling varsles senest samme dag til Nord- Østerdal Utmarkstjenester på tlf. 978 86 312
- I tillegg skal fangstoppgave leveres over internett umiddelbart etter felling eller jaktslutt.
- Jegere som ikke leverer fangstoppgave vil bli utestengt.
- Ved påskyting/skadeskyting skal viltnemda varsles.