Rype/skogsfugl Unset Grunneierlag

Rype/skogsfugljakt i Rødvolaområdet på Unset. Variert fjellskog/fjellterreng.

Arter

  • Lirype
  • Fjellrype
  • Røy
  • Tiur
  • Orrfugl
  • Jerpe

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


02.05.2019 kl. 09:00

Om oss

Unset Grunneierlag består av 35 grunneiere. Vi forvalter stor- og småviltjakt på ca 125.000 daa rundt Unset-grenda i Rendalen.

Kontakt oss

Unset grunneierlag

Lars Jørgen Romenstad

97522250

larsjr80@hotmail.com

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Bag limit, 1 fugl pr dag.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Beskrivelse av området:
Variert fjellskog og fjellterreng.
Det er pr i dag ikke stasjonær ulv i området. Det drives meget aktiv predatorkontroll i området, noe en håper har effekt på småviltbestanden.
Areal på feltet er ca.9 000 dekar.
Det kan foregå annen jakt i området. Vis hensyn ovenfor andre jegere!

Bestandstetthet:
Middels.

Størrelse:
Ca 9000 dekar

Vedlagte filer

Jaktregler

 Bag limit, 1 fugl pr dag.

Kortet gjelder jakt på skogsfugl og rype, med eller uten hund.

Det er jegerens ansvar å holde seg innenfor feltets grenser.

Det er jegerens ansvar å ha alle nødvendige papirer for jakt og fangst i Norge i orden og tilgjengelig ved kontroll. (Inkludert gyldig jegeravgiftskort)

Det skal leveres fangstrapport på Inatur.no eller www.jaktspot.no senest 7 dager etter endt jakt.

Spørsmål og formidling av overnatting: larsjr80@hotmail.com eller 97522250 (Lars Jørgen Romenstad)

Jakttips

Enklest adkomst er å kjøre opp og parkere i toppen av Rødvola Hyttefelt (øst for Unset) og gå traktorveien derfra, ca 15-20 min å gå.

Andre aktuelle tilbud