Harejakt Unset Grunneierlag

Meget fint varierende terreng. God harebestand de siste årene. Store områder med lite biltrafikk.

Arter

  • Hare

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


02.05.2019 kl. 09:00

Om oss

Unset Grunneierlag består av 35 grunneiere. Vi forvalter stor- og småviltjakt på ca 125.000 daa rundt Unset-grenda i Rendalen.

Kontakt oss

Unset grunneierlag

Lars Jørgen Romenstad

97522250

larsjr80@hotmail.com

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Bag limit, 2 harer pr dag.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Beskrivelse av området:
Meget fint varierende terreng. Innført kortbegrensning pga områdets popularitet.
Det er pr i dag ikke fast tilhold av ulv i området. Det drives meget aktiv predatorkontroll i området, noe en håper har effekt på harebestanden.
Areal på feltet er ca 95 000 dekar.
Det kan foregå annen jakt i området. Vis hensyn ovenfor andre jegere!

Bestandstetthet:
Meget god.

Størrelse:
Ca 95 000 dekar

Vedlagte filer

Jaktregler

Bag limit, 2 harer pr dag.
Samjakt med elgjegerne fra 1. oktober.

Kortet gjelder jakt på hare, med eller uten hund.

Det er jegerens ansvar å holde seg innenfor feltets grenser.

Det er jegerens ansvar å ha alle nødvendige papirer for jakt og fangst i Norge i orden og tilgjengelig ved kontroll. (Inkludert gyldig jegeravgiftskort)

Det skal leveres fangstrapport Inatur.no eller www.jaktspot.no senest 7 dager etter endt jakt.

Spørsmål og formidling av overnatting: larsjr80@hotmail.com eller 97522250 (Lars Jørgen Romenstad)

Andre aktuelle tilbud