Skogsfugl Tynset Østre felt 2 Gammeldalen

Lettjaktet felt med gode adkomstmuligheter fra veinettet i området, Blandingsskog, Bjørk, Furu og Gran. Også endel områder med fjellbjørkeskog og noe snaufjell.

Arter

  • Røy
  • Tiur
  • Orrfugl
  • Jerpe

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Video

Viktige datoer


02.05.2019 kl. 09:00

Om oss

Området ligger fra 10 minutter til en halv time fra Tynset sentrum via fylkesveien mellom Tynset og Tolga på østsiden av Glåma eller Brydalsveien. Det er fire ulike adkomstveier inn i området; Telneset Stasjon, Månveien fra Godtlandsfloen mellom Tynset og Telneset, Hobdseterveien (fra Brydalsveien) og Brydalsveien fra Brydalen. Totalt areal er 93.000 dekar.

Kontakt oss

Tynset Østre Grunneierlag

450 05 840

hagennilsp@gmail.com

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Baglimit 2 fugl pr døgn.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Terreng- og naturtype:
Tynset Østre Grunneierlag ligger på mellom 490 og 1100 m.o.h. og furuskog og bjørkeskog er det herskende treslag. Det er plantet noe gran i området. Området har mange meget interessante formasjoner fra siste istid. En del av området øst for Stortela er derfor naturvernområde. 10- 20 % av arealet er snaufjell med dominans av dvergbjørk og kvitmose. Godt utbygd veinett.

Bestandstetthet:
God bestand.
Det drives aktiv predatorkontroll i området.

 

 

 

Jaktregler

Jegers ansvar:
- Det er jeger sitt ansvar å påse at en utøver jakten innenfor riktig terreng.
- Jaktkortet er ikke gyldig uten at betalt jegeravgift kan dokumenteres.
- Jeger plikter til enhver tid å følge de forskrifter og lover som gjelder i forbindelse med utøvelse av jakten.
- Jeger plikter å levere fangstoppgave umiddelbart etter jaktslutt uavhengig av fangstresultat. (også om fangst er uteblitt) 
- Jegere som ikke leverer inn fangstoppgve vil bli utestengt.

Samjakt med elgjegerne fra 1. oktober.
Terrengene framstår som ulvfrie.

Andre aktuelle tilbud