Skogsfugl Tylldalen felt 6 Rivdalen

Rivdalen. Alle terrengvarianter fra dalbunnen og opp til snaufjell. Fra tett granskog nedi bygda, bratte lier med gran og oppi Rivdalen

Arter

  • Røy
  • Tiur
  • Orrfugl

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


02.05.2019 kl. 09:00

Kontakt oss

Tylldalen Grunneierlag

91396369

Oengen@fjellnett.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Bag limit 1 fugl pr dag

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Beskrivelse av området:
Rivdalen. Alle terrengvarianter fra dalbunnen og opp til snaufjell. Fra tett granskog nedi bygda, bratte lier med gran og oppi Rivdalen med grese furumoer, bjørk opp til snaufjellet med store områder med kvitkrull.
Store områder med myr. God adkomst til terrenget fra tre kanter.

 Bestandstetthet:
God bestand.

Størrelse:
Ca 53 680 mål

Jaktregler

Terrenget framstår som ulvfrie.
Samjakt med elgjegerne fra 1. oktober.

Andre aktuelle tilbud