Skogsfugl Tylldalen felt 4 Rokk-kjølen

Rokk-kjølen. Terreng helt fra nedi dalen med furumoer. Bratte lier med en del tykk granskog og hogstflater, som flater ut til furumoer og bjørk øverst.

Arter

  • Røy
  • Tiur
  • Orrfugl

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


02.05.2019 kl. 09:00

Kontakt oss

Tylldalen Grunneierlag

91396369

Oengen@fjellnett.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Baglimit 1 fugl pr dag

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Beskrivelse av området:
Rokk-kjølen. Terreng helt fra nedi dalen med furumoer. Bratte lier med en del tykk granskog og hogstflater, som flater ut til furumoer og bjørk øverst.
4 adkomster til terrenget med bil. Hare i lavereliggende terreng nedi dalen.

 Bestandstetthet:
Gode bestander av skogsfugl i lavereliggende terreng.

Størrelse:
Ca 40 230 mål

Jaktregler

Terrenget framstår som ulvfrie.
Samjakt med elgjegerne fra 1. oktober.

Andre aktuelle tilbud