Skogsfugl/Rype Tylldalen felt 2 Vestsiden

Vestsida. Ligger på vestsida av dalen, fra Rendalen til Tynset. Terreng fra dalbunnen til snaufjell. Granskog som går over i bjørkeskog høyere i terrenget. Prisen er med overnatting.

Arter

  • Lirype
  • Fjellrype
  • Røy
  • Tiur
  • Orrfugl

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


02.05.2019 kl. 09:00

Kontakt oss

Tylldalen Grunneierlag

91396369

Oengen@fjellnett.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Baglimit blir vedtatt i august.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Beskrivelse av området:
Vestsida. Ligger på vestsida av dalen, fra Rendalen til Tynset. Terreng fra dalbunnen til snaufjell. Granskog som går over i bjørkeskog høyere i terrenget.
Bratt i liene og flatere når en kommer oppå. Flere veier inn i området.
Overgangsavtale med Alvdal Øst.

Bestandstetthet:
Gode bestander av skogsfugl.

Størrelse:
Ca 58 300 mål

Jaktregler

Terrenget framstår som ulvfrie.
Samjakt med elgjegerne fra 1. oktober.

Andre aktuelle tilbud