Harejakt Tylldalen felt 2 Vestsiden

Vestsida. Ligger på vestsida av dalen, fra Rendalen til Tynset. Terreng fra dalbunnen til snaufjell. Granskog som går over i bjørkeskog høyere i terrenget.

Arter

  • Hare

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


02.05.2019 kl. 09:00

Kontakt oss

Tylldalen Grunneierlag

91396369

Oengen@fjellnett.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Beskrivelse av området:
Vestsida. Ligger på vestsida av dalen, fra Rendalen til Tynset. Terreng fra dalbunnen til snaufjell. Granskog som går over i bjørkeskog høyere i terrenget.
Bratt i liene og flatere når en kommer oppå. Flere veier inn i området.
Overgangsavtale med Alvdal Øst.

Bestandstetthet:
Gode bestander av hare.

Størrelse:
Ca 58 300 mål

Jaktregler

Terrenget framstår som ulvfrie.
Samjakt med elgjegerne fra 1. oktober.

Andre aktuelle tilbud