Skogsfugl Tynset Vestre Grunneierlag

Skogsfugljakt i Tynset Vestre Grunneierlag.

Arter

  • Røy
  • Tiur
  • Orrfugl

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Video

Viktige datoer


02.05.2021 kl. 09:00

Kontakt oss

Tynset Vestre Grunneierlag

Geir Arne Mælan

41563703

geir_malan@yahoo.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Baglimit 2 fugler pr dag.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Blandingsskog, furuskog i lia mot elva, store arealer med fjellbjørkeskog og noe snaufjell. Flere seterområder med et bra veinett.
Terrenget utgjør fra Tynset mot Åsan og avgrenset av kommunegrensa mot Tolga i nordøst. Nordøst for Tynset sentrum.
Det kan forekomme beitedyr i terrenget,  sanking har startet ca. 1. september.
Tynset Vestre er en meget god viltbiotop, og har kortbegrensinger osv. slik at bestandene forvaltes bra. Du kan forvente å se andre jegere i terrenget.

 

For å lese mere om jaktområdet se Tynsetvestre

Jaktregler

Terrengene framstår som ulvfrie.
Baglimit 2 fugler pr dag.
Hund er tillatt på alle kort.
Samjakt med elgjegere og andre fra 1. oktober.
Alle jegere er forpliktet til å levere fangstrapport.

Jegeravgiften må være registrert betalt før jaktkort kan kjøpes.

For å få registrert jegeravgiften som betalt samme dag kan den betales direkte på www.brreg.no

Ved betaling over nettbank må man regne med at det kan ta flere dager før betalingen er registrert hos jegerregistret.

Andre aktuelle tilbud