Rådyrjakt Tynset Vestre Grunneierlag

Rådyrjakt i meget godt terreng Tynset Kommune.

Arter

 • Rådyr

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Video

Viktige datoer


01.04.2021 kl. 09:00

01.05.2021 kl. 23:59

Kontakt oss

Tynset Vestre Grunneierlag

Geir Arne Mælan

41563703

geir_malan@yahoo.no

Lenker på denne siden

 • Ingen lenker

Jaktkvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Blandingsskog, furuskog i lia mot elva, store arealer med fjellbjørkeskog og noe snaufjell. Flere seterområder med et bra veinett.
Terrenget utgjør fra Tynset mot Åsan og avgrenset av kommunegrensa mot Tolga i nordøst. Nordøst for Tynset sentrum.
Det kan forekomme beitedyr i terrenget, sanking har startet ca. 1. september.
Tynset Vestre er en meget god viltbiotop, og har kortbegrensinger osv. slik at bestandene forvaltes bra. Du kan forvente å se andre jegere i terrenget.
Aktiv predatorkontroll i området.
Lite observasjoner av rev.

 

For å lese mere om jaktområdet se Tynsetvestre

 

Jaktregler

For å kunne søke som grunneier må du være registrert i våre medlemslister, eller barn av registrert grunneier.

Søkes det på grunneierkortet uten at disse betingelsene er oppfylt, blir søknaden forkastet.  

 

Jaktkortet gir rett til å jakte rådyr i anvist felt på Tynset Vestre Grunneierlag sitt område. Det kan kun felles et dyr pr kort

Tilleggskort rådyr gir ingen rett til å felle ett ekstra rådyr, men gir kun rett til å jakte sammen med den som har kjøpt hovedkortet og vedkommendes fellingsrett. Kjøper av tilleggskort plikter å sende e-post til post@nout.no  (Nord Østerdal Utmarkstjenester) om hvem som har hovedkortet.

 

Jegers ansvar:

 •  Det er jeger sitt ansvar å påse at en utøver jakten innenfor riktig terreng.
 • Jaktkortet er ikke gyldig uten at tilgang på godkjent ettersøkshund kan dokumenters.
 • Jeger plikter til enhver tid å følge de forskrifter og lover som gjelder i forbindelse med utøvelse av jakten.
 • Henstiller alle jegere til å registrere kartkoordinater for aktive revehi som oppdages, dette skrives i kommentar feltet ved rapportering .
 • Felling av rådyr varsles senest samme dag til Nord- Østerdal Utmarkstjenester på tlf.978 86 312 SMS (Oppsynstelefon)Overholdes ikke dette, fører det til anmeldelse/utestenging fra videre jakt.
 • I tillegg skal fangstoppgave leveres over internett umiddelbart etter felling, (ha jaktkortnr. tilgjengelig)
 • Jegere som ikke leverer fangstoppgave vil bli utestengt fra neste års jakt. Fangstrapport skal også leveres om du ikke feller dyr og senest 23.12.
 • Ved påskyting/skadeskyting skal viltnemda varsles.
 • Husk veiavgift innenfor området.
 • Jakt på innmark krever grunneiers tillatelse.
 • Husk: Alle papirer skal medbringes under jakt og fremvises ved kontroll.
 • Tynset Vestre kan stanse jakta om snøforhold og andre ytre påvirkninger krever dette nødvendig.

Andre aktuelle tilbud