Predatorkort Øvre Rendal Utmarksråd

Alle medlemslag innenfor Øvre Rendal Utmarksråd og Sølendalen Viltstellområde

Arter

  • Rødrev
  • Grevling
  • Røyskatt
  • Mår

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Kontakt oss

Øvre Rendalen Utmarksråd

90770223

ei-haugs@online.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Kortet gjelder for følgende arter: Kråke, Ravn, Gråmåke, Svartbak, Røyskatt, Mink, Mår, Grevling, Rev.
Kortet gjelder også for Jerv, Gaupe, Bjørn og Ulv (Kvote/lisensjakt jf gjeldene lovverk)

 

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Jaktregler

Det forutsettes at jegere har alle nødvendige papirer i orden, samt lisenser på de artene det gjelder.
Jegere må selv holde seg oppdatert på grenser.

 

Jaktkort for Rovvilt, Øvre Rendal Utmarksråd

 

Det er jegerens ansvar å overholde gjeldene jakttider og regelverk. Kortet skal forevises ved kontroll.

 

Kortet gjelder for følgende arter: Kråke, Ravn, Gråmåke, Svartbak, Røyskatt, Mink, Mår, Grevling, Rev. Kortet gjelder også for Jerv, Gaupe, Bjørn og Ulv (Kvote/lisensjakt jf gjeldene lovverk)

 

Jaktområde: Alle medlemslag innenfor Øvre Rendal Utmarksråd og Sølendalen Viltstellområde

Pris kr 200,- pr sesong

 

Kortet gjelder fra 15.7 t.o.m. 15/4 i inneværende jaktår.

 

Spørsmål: KOntakt  Eivind Haugseth mob 90770223