Predatorkort Øvre Rendal Utmarksråd og Sølendalen Viltstellområde

Alle medlemslag innenfor Øvre Rendal Utmarksråd og Sølendalen Viltstellområde

Arter

  • Rødrev
  • Grevling
  • Røyskatt
  • Mår
  • Villsvin

Beliggenhet

Kontakt selger

Øvre Rendal Utmarksråd

97522250

larsjr80@hotmail.com

Kjøp/søk kort her

Jaktkvoter

Kortet gjelder for følgende arter: Rev, Villsvin, Mår, Grevling, Mink, Røyskatt, Kråke og Ravn.
Kortet gjelder også for lisensjakt (grunneiers tillatelse) på Bjørn, Ulv, Jerv og Gaupe (Kvote/lisensjakt jf gjeldene lovverk).

 

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Jaktregler

Jaktkort for Rovvilt innen Øvre Rendal Utmarksråd og Sølendalen Viltstellområde

 

Det forutsettes at jegere har alle nødvendige papirer i orden, samt lisens på de artene det gjelder.
Jegere må selv holde seg oppdatert på grenser. og det er jegerens ansvar å overholde gjeldene jakttider og regelverk.

Kortet skal forevises ved kontroll.

 

Jaktområde: Alle medlemslag innenfor Øvre Rendal Utmarksråd og Sølendalen Viltstellområde 

For Spekedalen og nordre Sølendalen må det i perioden 10.09. til 15.10. innhentes tillatelse fra de enkelte grunneierlag for all utøvelse av jakt.

For søndre Sølendalen må det i perioden 10.09. til 15.11. innhentes tillatelse fra Sølen grunneierlag for all utøvelse av jakt.

 

 

Pris kr 200,- pr sesong

 

Kortet er gjeldende for jaktåret, 1.4 - 31.3.

 

Spørsmål: Kontakt  Øyvind Nytrøen mob: 95940129 / Lars-Jørgen Romenstad mob: 97522250