Rådyrjakt Tynset Østre

Rådyrjakt i Tynset Østre Grunneierlag. Lett jaktet felt med bra bestand av rådyr.

Arter

  • Rådyr

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Video

Viktige datoer


15.04.2019 kl. 09:00

13.05.2019 kl. 23:59

Kontakt oss

Tynset Østre Grunneierlag

45005840

nils.hagen@accountor.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Et dyr pr kort.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Alle jegere må søke om kort, grunneier har prioritet.
For å kunne søke som grunneier må du være registrert i våre medlemslister, eller barn av registrert grunneier.
Søkes det på grunneierkortet uten at disse betingelsene er oppfylt, blir søknaden forkastet.
Terrengene framstår som ulvfrie.
Samjakt med elgjegere og andre fra 9. oktober.
Alle jegere er forpliktet til å levere fangstrapport.

Jaktregler

Jaktkortet gir rett til å jakte rådyr i anvist felt på Tynset Østre Grunneierlag sitt område.

BUKKEKORT gjelder til 23/09.
Fra 2. oktober til 23.desember gjelder kortet for ordinær rådyrjakt. DET KAN UANSETT KUN FELLES ET DYR PR. JAKTKORT.

Husk veiavgift!!

Tilleggskort fra 2 okt. rådyr gir ingen rett til å felle ett ekstra rådyr, men gir kun rett til å jakte sammen med den
som har kjøpt hovedkortet og vedkommendes fellingsrett.
Jegers ansvar:
Det er jeger sitt ansvar å påse at en utøver jakten innenfor riktig terreng.
Jaktkortet er ikke gyldig uten at betalt jegeravgift kan dokumenteres.
Jeger må ha egen eller avtale om ettersøkshund før jaktstart.
Jeger plikter til enhver tid å følge de forskrifter og lover som gjelder i
forbindelse med utøvelse av jakten.

Jeger plikter å levere fangstoppgave over internett umiddelbart etter felling og varsle senest samme dag til Nord-
Østerdal Utmarkstjenester på tlf. 978 86 312 (Jeger som ikke varsler skutt rådyr samme dag, vil bli utestengt fra Rådyrjakt i Tynset Østre G. Og forholdet anmeldes.

Jegere som ikke leverer fangstoppgave vil bli utestengt.
Ved påskyting/skadeskyting skal viltnemda varsles.

Alle papirer må være tilgjengelig ved oppsynskontroll.

Tynset Østre kan stanse jakta om snøforhold og andre ytre påvirkninger krever dette nødvendig.

 

NOEN TEIGER ER FREDET FOR JAKT SE VEDLAGTE FIL.

Vedlagte filer

Jakttips