Lifjellet jaktfelt – Småviltjakt i Lierne (1)

Jaktkort for småvilt hos Nordli fjellstyre, Fjellstyrene i Lierne. Tidligere kalt Sanddøla-Almdal jaktfelt.

Arter

 • Lirype
 • Fjellrype
 • Røy
 • Tiur
 • Orrfugl
 • Jerpe
 • Hare
 • Rødrev
 • Grevling
 • Røyskatt
 • Gaupe
 • Mår
 • And
 • Ringdue
 • Andre

Beliggenhet

Viktige datoer


01.12.2023 kl. 09:00

Kontakt selger

Fjellstyrene i Lierne

´

lierne@fjellstyrene.no

Video

Kjøp/søk kort her

Om selger

Besøk oss på fjellstyreneilierne.no

Jaktkvoter

Dagskvoter (bag-limit):

·      Hver jeger har anledning til å felle 1 rype per dag.

·      Jegere som har rapportert og fått godkjent smårroviltfangst for 2022/23 hos jaktilierne.no, har mulighet til å felle 2 ryper per dag.

Forbehold:

Jakttid, jaktområde og kvoter kan endres før og under jakta, uten at dette gir rett til at man får pengene tilbake (jf. angrerettsloven §22, pkt. m). Jeger plikter å holde seg oppdatert på aktuelle fellingskvoter. Aktuelle og oppdaterte fellingskvoter legges ut på www.fjellstyreneilierne.no

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

NB! Fjellstyrene i Lierne har fastsatt en totalkvote som kan felles i løpet av sesongen (høstingsandel av taksert bestand). Hvis fangstrapportene fra jegerne viser at denne totalkvoten nærmer seg fylt, vil fjellstyrene i Lierne vurdere nye jaktbegrensninger og evt. stoppe jakta. I områder med høyt jaktpress innføres begrensinger i hvor mange jegere som slipper til pr. dag. Jakttid, jaktområde og kvoter kan endres før og under jakta, uten at dette gir rett til at man får pengene tilbake (jf. angrerettsloven § 22, pkt. m).    

Jaktregler

I. Generelt

 1. Alle som skal utøve jakt og fangst på statsallmenningene i Nordli plikter å sette seg inn i og følge de lover, forskrifter og bestemmelser som gjelder dette, og å kjenne grensene og forvisse seg om at hun/han har lovlig adgang til å utøve sin jakt og fangst.  
 2. Aktuelle fellingskvoter (dagskvoter og sesongkvoter) publiseres på www.fjellstyreneilierne.no.
 3. Jaktkort, jegeravgiftskort og legitimasjon skal alltid medbringes under jakt og innehaveren plikter å vise det fram når dette blir krevd av fjelloppsynet, politiet eller noen fra fjellstyret. Jaktkortet er strengt personlig og kan ikke overdras til andre.
 4. 14- og 15-åringer under opplæringsjakt trenger ikke eget jaktkort, men jakter på samme jaktkort som sin tilsynsperson. Opplæringsjeger jakter på tilsynsjegers dagskvote (bag-limit).
 5. Fjellstyret kan av bestandsmessige hensyn innføre jakt- og fangstbegrensninger før og under jakta eller stoppe jakta på kort varsel. Dette medfører ikke refusjon av innbetalt jaktavgift.
 6. Tomhylser skal tas vare på og ikke kastes i terrenget.
 7. Betalt jaktkort refunderes ikke.

 

II. Småvilt

 1. Jakt på småvilt starter 10. september.
 2. For perioden 10. september – 1. oktober (regulert periode) er det innført regulert kortsalg for utenbygdsboende. Nærmere rutiner for søknad, tildeling og direktesalg av jaktkort i denne perioden er fastsatt i egne tildelingsrutiner.
 3. For perioden fra og med 2. oktober er det direktesalg av jaktkort på inatur, etter "førstemann til mølla"-prinsippet.
 4. Jakt med hund er tillatt, men ikke med mer enn en hund pr. jeger.

 

III. Rovvilt

 1. Jaktkortet gjelder for jakt og fangst av smårovvilt: mårhund, grevling, mår, mink, røyskatt, rødrev, kråke, ravn, skjære, nøtteskrik og måke. Jakt på disse artene i perioden 1. mars – 9. september krever eget rovviltkort.
 2. Jaktkortet gjelder for jakt og fangst på bjørn, ulv, jerv og gaupe i statsallmenning der hvor fastsatt myndighet har vedtatt kvote og jakttid på disse artene. Jakt på disse artene i perioden 1. mars – 9. september krever eget rovviltkort.
 3. Ved utplassering av bås for fangst av gaupe, jerv, grevling, mårhund eller rødrev skal fjellstyret ha melding før båsen utplasseres.

 

IV. Diverse bestemmelser

 1. Brudd på disse reglene blir straffet etter fjellovens bestemmelser om ikke forholdet går inn under strengere straffebestemmelser.
 2. Reglene for jakt og fangst trer i kraft fra 01.04.2011 og gjelder inntil videre.

Jakttips

Andre aktuelle tilbud